ΕΛΛΑΔΑ

Στρατηγικές συνεργασίες και εκπαίδευση τα συστατικά για ποιοτικό τουρισμό στην Ελλάδα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ξένη δημοσίευση

Τα τελευταία 13 χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης (ΜΚΔ) των τουριστών στην Ελλάδα γεγονός που ανησυχεί τον εγχώριο τουριστικό κλάδο. Ως εκ τούτου, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) ανέλαβε να εξετάσει τα αίτια της εν λόγω μείωσης σε ένα κλάδο ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Στην πρόσφατη έρευνά του, λοιπόν, το ΙΝΣΕΤΕ διαπίστωσε ότι στη πτώση της τάξης του 30,3% της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης των ξένων επισκεπτών στη χώρα από το 2005, έχει συμβάλει τόσο η μεγάλη εισροή τουριστών από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη όσο και ο περιορισμός της μέσης διάρκειας παραμονής τους κατά τουλάχιστον μια ημέρα. Ειδικοί στον χώρο του τουρισμού επισημαίνουν ότι ένας παράγοντα,  ιδιαίτερης σημασίας, για την εν λόγω μείωση των δεικτών του 2018 σε σχέση με το 2005 είναι η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού για την προσέλκυση «ποιοτικού τουρισμού», δηλαδή τουριστών υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου.

Για την προσέλκυση «ποιοτικού τουρισμού» που ισοδυναμεί με την υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών απαιτείται η αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών αλλά και η αναβάθμιση της συνολικής τουριστικής εμπειρίας του ξένου επισκέπτη μέσω της δημιουργίας ενός πιο σύνθετου προϊόντος. Απαρχή για την επίτευξη των ανωτέρω είναι η ακαδημαϊκή αναβάθμιση των ατόμων που απασχολούνται στον κλάδο. Αναγνωρίζοντας την αλματώδη αύξηση του ενδιαφέροντος αλλά και της ανάγκης πλέον για ανάπτυξη υπηρεσιών τουρισμού υψηλού επιπέδου, η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση συνάπτοντας στρατηγικές συνεργασίες με τα πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια διεθνώς στον τομέα των ξενοδοχειακών και τουριστικών σπουδών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία του BCA College με τις ελβετικές σχολές Glion και Les Roches – που κατατάσσονται στις πέντε καλύτερες σχολές παγκοσμίως.

Πρόκειται για μια συνεργασία – στρατηγικής σημασίας – καθώς ανοίγει νέες προοπτικές για τους φοιτητές των Τουριστικών Σπουδών του BCA και μελλοντικούς επαγγελματίες του κλάδου στην Ελλάδα. Πέρα από το γεγονός ότι οι φοιτητές θα έχουν πλέον προνομιακά δίδακτρα για να ολοκληρώσουν τον τελευταίο χρόνο σπουδών τους στην Ελβετία αποκτώντας πτυχίο ενός εκ των δύο σχολών, θα μπορούν να συμμετέχουν και στη διαδικασία παγκόσμιας επαγγελματικής προώθησης αποφοίτων των δύο Πανεπιστημίων. Η διεθνής αναγνώριση του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών που χορηγούν οι σχολές Glion και Les Roches εξασφαλίζει αμέσως στους αποφοίτους επίζηλες θέσεις εργασίας, καθώς και οι δύο σχολές κατακτούν παραδοσιακά την πρώτη θέση στην προτίμηση των εργοδοτών.

Παράλληλα, το BCA College προσφέρει, αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο, τρία σεμιναριακά προγράμματα των Glion και Les Roches για στελέχη και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου με στόχο την μετεκπαίδευση και αναβάθμιση της τεχνογνωσίας στον ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό αλλά και πολλά υποσχόμενο τομέα του τουρισμού.

Μέσα από τις στρατηγικές συνεργασίες με έμφαση την μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας, ο ελληνικός τουρισμός θα μπορέσει να διατηρήσει τη δυναμική του, να εξελιχθεί και να σταθεροποιήσει την ανάπτυξή του σε μια πιο σύγχρονη και ώριμη τροχιά.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ