ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eθνική Τράπεζα: Παράγει γι’ αυτούς που παράγουν

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Προωθητική ενέργεια

Σύμμαχος των αγροτών και των αγροτικών επιχειρηματιών ανά την Ελλάδα παραμένει σταθερά η Εθνική Τράπεζα, η οποία πρόσφατα συμμετείχε για πέμπτη χρονιά στην Διεθνή Έκθεση Agrotica, τη μεγαλύτερη έκθεση γεωργίας και κτηνοτροφίας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο περίπτερο της Εθνικής, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι επιχειρηματίες του κλάδου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για μια σειρά τραπεζικών λύσεων σχεδιασμένων ειδικά για την διαχρονική κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών τους. Άλλωστε, η Τράπεζα εκφράζει συστηματικά και έμπρακτα την πρόθεση της να στηρίξει την γεωργία και την κτηνοτροφία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης, την τεχνολογική και περιβαλλοντική αναβάθμισης της εγχώριας παραγωγής, και κατά συνέπεια στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Στα εξειδικευμένα προϊόντα και χρηματοδοτικά εργαλεία της Εθνικής Τράπεζας για τους αγρότες εντάσσονται ο λογαριασμός «Αγροτικές Ενισχύσεις» - Κάρτα του Αγρότη* και ο καταθετικός λογαριασμός ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ PLUS, που επιτρέπουν τη διαχείριση του συναλλακτικού κυκλώματος του αγρότη και προσφέρονται με ευνοϊκούς όρους. Με την Κάρτα του Αγρότη παρέχεται άμεση ρευστότητα, η οποία συνδέεται με το ύψος της ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αναγκών του παραγωγού, ενώ μέσω των ειδικών  προϊόντων των Αγροτικών Ενισχύσεων γίνεται η είσπραξη του συνόλου των πληρωμών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων). Η «Κάρτα του Αγρότη» Debit Mastercard είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και εκδίδεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Με το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και την ειδική κάρτα ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD, η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί μέρος του κόστους παραγωγής αγροτών και κτηνοτρόφων, τα προϊόντα των οποίων θα αγοραστούν από συνεργαζόμενη με την Τράπεζα εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση, βάσει Συμβολαίου Αγοραπωλησίας. Η Εθνική προσφέρει, επιπλέον, δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς και για την αγορά παγίων ή την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Παράλληλα, έχει υπογράψει συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI), αλλά και για την υλοποίηση του  προγράμματος εγγυήσεων «COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια» που αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συμμετέχοντας στην Διεθνή Έκθεση Agrotica, που φιλοξενήθηκε από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου στους χώρους της ΔΕΘ, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τις διαχρονικά καλές σχέσεις της με τον αγροτικό κόσμο και τη στρατηγική της βούληση για στήριξη νευραλγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Σημειωτέον ότι πριν λίγες ημέρες η Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο πρώτο στοχευμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ειδικά για επενδύσεις στη γεωργία και τη βιοοικονομία στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ.


*«Η «Κάρτα του Αγρότη» είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και εκδίδεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.»

 

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ