ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαζική φυγή επενδυτικών κεφαλαίων

Δ. Γ. Παπαδοκωστόπουλος

Μεγάλη αύξηση 19,3% παρουσίασε στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2003 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Νέο ποιοτικό στοιχείο του ισοζυγίου αποτελεί η ισχυροποίηση της τάσης για εκροές κεφαλαίων Ελλήνων στο εξωτερικό, προκειμένου να επενδύσουν σε ομόλογα ή μετοχικούς τίτλους. Στο δίμηνο του 2003, τα αντίστοιχα ποσά ανήλθαν στα 1.979 εκατ. ευρώ έναντι εκροής 184 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2002.

H διεύρυνση του ελλείμματος εξωτερικών συναλλαγών αναδεικνύει το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, που επιβεβαίωσε πρόσφατα και η πτώση κατά 5% τον Φεβρουάριο του 2003 της βιομηχανικής παραγωγής.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η κεντρική τράπεζα στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2003 προκύπτει ότι μεγάλη μείωση κατά 21,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το τουριστικό συνάλλαγμα. Διαμορφώθηκαν στα 251,7 εκατ. ευρώ από 320,4 εκατ. ευρώ, του αντιστοίχου διμήνου του 2003. Το ισοζύγιο των επόμενων μηνών αναμένεται να καταγράψει και τις επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό από τον πόλεμο στο Ιράκ. O πόλεμος, ανέφερε πρόσφατα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CΝο υπουργός Οικονομίας κ. N. Χριστοδουλάκης, μείωσε κατά 30% τις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα. Μείωση 12,53% παρουσίασαν το πρώτο δίμηνο του 2003 και οι εισπράξεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπα|ϊκής Ενωσης. Αυτό είχε αποτέλεσμα να εισρεύσουν 1.413 εκατ. ευρώ, έναντι εισπράξεων 1.615 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2002. Στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2003 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 369 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2002 και διαμορφώθηκε σε 2.279 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αντανακλά τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου των μεταβιβάσεων και τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων. Το ίδιο διάστημα στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο υπηρεσιών δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές.

Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων περιορίστηκε κατά 103 εκατ. ευρώ το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2003, ενώ αυξήθηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων διευρύνθηκε κατά 146 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, αλλά και της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από αμοιβές και μισθούς.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ