ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 174,9% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος το 2013

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στα 22,25 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το προηγούμενο έτος (12,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), βελτιωμένο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τον Απρίλιο, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της γενικής κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2013 έφθασε στα 319,1 δισ. ευρώ (174,9% επί του ΑΕΠ).

Τα στοιχεία αυτά εστάλησαν από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της 2ης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος, από τα οποία προκύπτει ότι το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 43,7 την περίοδο 2010-2013. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει επίσης ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 (όχι στη βάση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής) προσδιορίζεται περίπου στο 2,2% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως υπολογίζεται από την τρόικα, δεν καταγράφεται στα συγκεκριμένα στοιχεία προς τη Eurostat, καθώς κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής μια σειρά από δαπάνες και έξοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά απ’ ό,τι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων για τους σκοπούς της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.

Ειδικότερα:

• Το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 182,438 δισ. ευρώ το 2013, από 226,21 δισ. ευρώ το 2010.

• Το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 174,9% του ΑΕΠ το προηγούμενο έτος από 146% του ΑΕΠ το 2010.

• Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 12,2% του ΑΕΠ από 11,1% του ΑΕΠ το 2010.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ