ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε διαπραγμάτευση με τους πιστωτές η Folli Follie

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την έναρξη διαλόγου με όλους τους πιστωτές, προκειμένου να συμφωνηθεί αναστολή ενεργειών, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η εισηγμένη.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Τη στιγμή αυτή δεν έχουν κηρυχθεί πρόωρα ληξιπρόθεσμα ούτε τα μετατρέψιμα ομόλογα των 249 εκατ. ευρώ ούτε τα ομόλογα των 150 εκατ. σε ελβετικό φράγκο και η Folli Follie έχει ξεκινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την έναρξη διαλόγου με τους ως άνω πιστωτές, προκειμένου να συμφωνηθεί αναστολή ενεργειών», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η εισηγμένη. Σημειώνει, όμως, πως «η διαδικασία συναινετικής συνεργασίας προβλέπεται να επεκταθεί σύντομα και στους λοιπούς χρηματοοικονομικούς πιστωτές, μεταξύ των οποίων είναι και ελληνικές και αλλοδαπές πιστώτριες τράπεζες, με στόχο την εξεύρεση, το συντομότερο δυνατόν, βιώσιμης λύσης για την εταιρεία, τους πιστωτές, τους προμηθευτές, τους μετόχους, το προσωπικό της και τους λοιπούς stakeholders».

Υπενθυμίζεται ότι η Folli Follie έστειλε στις 16.8.2018 γραπτές ειδοποιήσεις προς τον εκπρόσωπο (Trustee) για τα μετατρέψιμα ομόλογα και προς τον αντιπρόσωπο κατόχων για τα ομόλογα CHF για την επέλευση γεγονότων παραβίασης των όρων των ομολόγων. Η Folli Follie επιβεβαιώνει επίσης πως βρίσκεται σε παραβίαση των όρων των παραπάνω ομολογιών, εξηγώντας πως «το πρώτο γεγονός παραβίασης αφορά τον όρο 10 (c) (Events of Default) των μετατρέψιμων ομολόγων και επήλθε ως αποτέλεσμα του ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή άλλη χρηματοοικονομική οφειλή ποσού 20 εκατ. ευρώ της εταιρείας μας (που είναι εγγυήτρια των ομολόγων 249,5 εκατ. ευρώ), ως συνέπεια παραβίασης υπό την εν λόγω άλλη χρηματοοικονομική οφειλή. Η εν λόγω άλλη χρηματοοικονομική οφειλή είναι το Schuldschein, ποσού 20 εκατ. ευρώ, που έχει εγγυηθεί η εταιρεία μας και ήδη αναφέρεται στην από 14.8.2018 ανακοίνωσή της. Για την πληρότητα, η παραβίαση υπό το Schuldschein (20 εκατ.ευρώ) δεν ήταν παραβίαση υποχρέωσης πληρωμής και πρόσθετη πληροφόρηση παρέχεται κατωτέρω.

Το δεύτερο γεγονός παραβίασης αφορά τον όρο 10 (f) (Events of Default) των μετατρέψιμων ομολόγων ως αποτέλεσμα της προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε για την εταιρεία μας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 20ή Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήματος της εταιρείας μας για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει». Σημειώνει πάντως την εκτίμησή της πως, «ενώ ούτε η υποβολή της αίτησης ούτε η έκδοση της προσωρινής διαταγής εμποδίζει αφ’ εαυτής την εταιρεία μας ως εγγυήτρια των ομολόγων να εξοφλεί υποχρεώσεις της όταν καθίστανται πληρωτέες, ούτε επιφέρει δικαστικό τερματισμό υφισταμένων συμβάσεων, εντούτοις η ισχύς της προσωρινής διαταγής εμποδίζει εξασφαλισμένους πιστωτές από την εκτέλεση των περισσοτέρων τύπων εμπραγμάτων εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μας και, επίσης, εμποδίζει την επιβολή μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης από πιστωτές της εταιρείας μας». To γεγονός ότι οι πιστωτές δεν μπορούν να λάβουν τα εν λόγω μέτρα για να εξαναγκάσουν την πληρωμή των απαιτήσεών τους δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί moratorium που επηρεάζει όλες τις οφειλές της Folli Follie και εγγυήτριας των εν λόγω ομολόγων.

Τα ίδια παραπάνω γεγονότα παραβίασης συνιστούν επίσης και γεγονότα παραβίασης υπό τα ομόλογα CHF (CHF 150 εκατ.), υπό τους όρους 8 (c) και 8 (f) αντιστοίχως των ομολόγων CHF, προσθέτει η ανακοίνωση.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ