ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90-chronia-prin-stin-k-amp-8230-23-2-1933-1
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΟΜΕΝ: Βέβαιος διά την νίκην του εις τας προσεχείς εκλογάς, ο καγγελάριος Χίτλερ εκφωνεί πυρίνους λόγους εκπέμπων μύδρους κατά των αντιπάλων του. «Δεν σκοπεύομεν να κτίσωμεν επαύλεις εις την Ελβετίαν ούτε ν’ αποκτήσωμεν καταθέσεις εις τας Τράπεζας», κραυγάζει ο καγγελλάριος, πράγμα το οποίον σημαίνει βεβαίως ότι αυτά δεν συμβαίνουν μόνον εις Παρισίους, αλλά και […]


ΑΡΧΕΙΟ
29.01.2023 / 20:39

ΚΡΙΣΗ: Μετά μίαν ολονύκτιον ζωηροτάτην συζήτησιν επί των οικονομικών νομοσχεδίων, η Βουλή κατεψήφισε την Κυβέρνησιν Μπονκούρ [φωτ.] και ούτω δημιουργείται νέα κρίσις εν Γαλλία. Οι Σοσιαλισταί υπό τον κ. Μπλουμ δεν ηθέλησαν να εγκρίνουν τας νέας φορολογικάς επιβαρύνσεις και κατά συνέπειαν η ψηφοφορία υπήρξε δυσμενής διά την Κυβέρνησιν. Αλλ’ υπό τοιαύτας συνθήκας η λύσις της […]25.12.2022 / 20:39

ΕΥΡΩΠΗ 1932: Ενώ εις όλην την Ευρώπην συζητείται, ή τουλάχιστον υποτίθεται ότι συζητείται, το ζήτημα του γενικού αφοπλισμού, ταυτοχρόνως εξετάζεται και το ζήτημα των πιθανοτήτων ενός νέου πολέμου. Τι πρόκειται να συμβή λοιπόν; Αφοπλισμός ή πόλεμος; Ουδείς δύναται να γνωρίζη. Εν μόνον είνε βέβαιον. Οτι όλα τα κράτη δεν αποκρούουν το ενδεχόμενον του πολέμου, ενώ […]
25.09.2022 / 14:38

Η σκηνοθέτις Γιολάντα Μαρκοπούλου, τρισέγγονη του δημογέροντα Σμύρνης Ν. Τσουρουκτσόγλου, αφηγείται στην «Κ» το τραγικό τέλος του προγόνου της, ο οποίος σφαγιάστηκε μαζί με τον μητροπολίτη Χρυσόστομο τον Σεπτέμβριο του 1922.


09.09.2022 / 08:01

Η Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαίρη, πριγκίπισσα της Υόρκης, ήρχισε να εκπαιδεύεται ως προς τας ευθύνας και τας υποχρεώσεις του θρόνου πριν ακόμη γίνη επίδοξος κληρονόμος του, διά της αναρρήσεως του πατρός της, τότε Δουκός της Υόρκης, ως Βασιλέως Γεωργίου του ΣΤ΄, τον Δεκέμβριον του 1936.


09.09.2022 / 07:31

Η Αυστραλή πανεπιστημιακός Σίντι ΜακΚρίρι, ειδήμων σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη μοναρχία, μοιράζεται τις απόψεις της για το μέλλον του βρετανικού θρόνου, την αντανάκλαση της βασιλικής οικογένειας στην αγγλική κοινωνία και αποτιμά τα 70 χρόνια της βασιλείας της Ελισάβετ.  23.08.2022 / 20:48

ΣΚΙΩΔΕΣΤΕΡΟΣ: Εκ πληροφοριών προερχομένων εκ Μαντζουρίας, εξάγεται ότι η όλη κατάστασις εν τη Απω Ανατολή καθίσταται ολονέν ανησυχητικωτέρα. Ο έλεγχος της ιαπωνικής Κυβερνήσεως επί των στρατευμάτων της κατοχής και του αρχιστρατήγου των [του Σιγκέρου Χόντζο, στη φωτογραφία μαζί με τον αυτοκράτορα Χιροχίτο], καθίσταται ολονέν σκιωδέστερος και πιστεύεται ότι ο Ιάπων αρχιστράτηγος είνε διατεθειμένος να προκαλέση […]


21.08.2022 / 20:41

ΚΥΚΝΕΙΟΝ: Εις τας θεατρικάς εορτάς του Μάλβερυ επαίχθη τελευταίως το νέον θεατρικόν έργον του Μπέρναρ Σω «Πολύ ωραίο για να είναι αληθινό» και οι Αγγλοι κριτικοί ευρέθησαν σύμφωνοι εις το να κρίνουν ως αποτυχόν και να ειπούν ότι ο Σω είνε πλέον ένας κουρασμένος γέρος, ο οποίος προσπαθεί ακόμη να φανή πνευματώδης. […] Αλλ’ ο […]


03.08.2022 / 21:44

Έναν αιώνα μετά, οι μνήμες της Μικρασιατικής Καταστροφής μένουν ζωντανές μέσα από μελέτες, μυθιστορήματα, λευκώματα και κόμικ της πρόσφατης εκδοτικής παραγωγής.