Κύριο Αρθρο

Κύριο Αρθρο

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είναι θέμα πολιτισμού

Η επιλεκτική εφαρμογή των νόμων είναι μία από τις χρόνιες παθογένειες της χώρας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που σε τελευταία ανάλυση παράγει ανισότητες και παραπέμπει σε οτιδήποτε άλλο παρά σε μια ευνομούμενη πολιτεία.