Κύριο Αρθρο

Κύριο Αρθρο

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστροφή στην αξιοκρατία

Υπάρχει µια κραυγαλέα αντίφαση στον τρόπο που αντιµετωπίζουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις τη στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης: Από τη µία, καταγγέλλουν τον διορισµό άεργων κοµµατικών παραγόντων.