Κύριο Αρθρο

Κύριο Αρθρο

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή

Η αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα εμπεριείχε πολλές θετικές αλλαγές και ήταν προϊόν συνεργασίας σημαντικών ανθρώπων. Είναι όμως προφανές ότι κάτι πήγε πολύ στραβά.