ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω ΚΕΠ η έκδοση των αδειών οδήγησης

Μέσω ΚΕΠ η έκδοση των αδειών οδήγησης

Πιο απλή γίνεται η ζωή μας, τουλάχιστον όσον αφορά την έκδοση άδειας οδήγησης, μετά την απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να δίνονται οι άδειες μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ετσι, η ταλαιπωρία που αντιμετώπιζαν οι πολίτες για να εκδώσουν άδειες θα είναι σε λίγο καιρό παρελθόν. Οπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, η νέα εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ αφορά -μεταξύ άλλων- τις εξής κατηγορίες: Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α και επεκτάσεις αυτών. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ). Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης.

Επιπλέον, μέσω των ΚΕΠ θα μπορεί να υπάρχει ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας), ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος- μέλος της Ε.Ε. με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας, καθώς και μετατροπή ισχύουσας άδειας από μια άλλα κράτη (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ελβετία) σε αντίστοιχη ελληνική.

Επίσης, από τα ΚΕΠ θα γίνεται αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης, καθώς και χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης. Ακόμα, θα αντιμετωπίζονται τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους περιορισμούς στην άδεια οδήγησης για λόγους υγείας ή γήρατος.

Οσον αφορά τις ειδικές άδειες οδήγησης, θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου, καθώς και άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. Τα ΚΕΠ θα διεκπεραιώνουν και θέματα σχετικά με την έκδοση και τη μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, όπως και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης μέχρι τεσσάρων τόνων, καθώς και για φορτηγά δημόσιας χρήσης.