ΕΒΕΘ

ΕΒΕΘ: Με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία οι μισές περίπου επιχειρήσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ταμεία, εξαιτίας τού ελλείμματος ρευστότητας, της πιστωτικής ασφυξίας και της αύξησης των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων.