ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ


Πώς θα λειτουργήσει το «Πρώτο Ένσημο» από 1η Ιανουαρίου 202
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τον μηχανισμό εφαρμογής του «Πρώτου Ενσήμου», που τίθεται σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2022, καθορίζει  μεταξύ άλλων τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατίθεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης