ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Πώς θα διαγραφεί το τέλος επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος θα εκκαθαρίζονται, από την Παρασκευή 21 Αυγούστου, οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλουν αγρότες και αλιείς, καθώς άνοιξαν επικαιροποιημένες οι πλατφόρμες για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος (για φυσικά και νομικά πρόσωπα).