ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη παρακολούθησης & τήρησης όλων των κανονισμών ασφαλείας αεροσκαφών και της εναέριας κυκλοφορίας. Όλα τα τελευταία νέα από την Εφημερίδα Καθημερινή

01.05.2022
05.04.2022
05.04.2022
05.03.2022
30.12.2021
17.09.2021
14.09.2021
19.08.2021
02.07.2021
27.06.2021
16.06.2021
06.06.2021
MHT