ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνεται η ανησυχία για τα ελληνικά πτυχία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Εκπαίδευση

Νέο Οδηγό για τους καθηγητές και τους φοιτητές των ευρωπαϊκών ΑΕΙ, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) για την κινητικότητα στα ΑΕΙ, θα εγκρίνουν οι υπουργοί Παιδείας της Ευρώπης. Σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί στο Ερεβάν της Αρμενίας η σύνοδος των υπουργών Παιδείας των 47 χωρών που μετέχουν στον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα θεμέλια του οποίου ετέθησαν με τη Διακήρυξη της Μπολόνια. Το ελληνικό υπουργείο θα εκπροσωπηθεί στη σύνοδο από αρμόδιους αξιωματούχους του, αλλά όχι από τον υπουργό.

Ειδικότερα, «ο νέος Οδηγός έχει συγγραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμονες του ΕΧΑΕ και παρέχει βελτιώσεις του συστήματος και καλές πρακτικές, πάντα με στόχο την αναγνωρισιμότητα των τίτλων σπουδών», όπως δήλωσε χθες στην «Κ» εμπειρογνώμονας. Ο ίδιος εκφράζει την ανησυχία του επειδή το ελληνικό υπουργείο Παιδείας προωθεί τη μετάβαση στο σύστημα διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.), όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του ν/σ για την ανώτατη εκπαίδευση.

«Δεν έχουν λόγο ύπαρξης»

Η απόφαση αυτή συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις μετά την ανάδειξή του από την «Κ» (στο φύλλο της Παρασκευής 8 Μαΐου).

Ενδεικτικά, ο καθηγητής Ιατρικής και αναπληρωτής πρόεδρος Συμβουλίου του Παν. Ιωαννίνων Γεώργιος Νάκος αναφέρει στην «Κ» ότι «οι Δ.Μ. αντιπροσωπεύουν απλά τον χρόνο παρακολούθησης των μαθημάτων και των εργαστηρίων. Δεδομένου ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική, οι Δ.Μ. δεν έχουν κανέναν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Αντίθετα, το ECTS αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το ECTS διευκόλυνε την αναγνώριση των σπουδών στο εξωτερικό και ενίσχυσε έτσι την κινητικότητα των φοιτητών στην Ευρώπη, καθιστά δε εύκολη τη σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών. Επίσης, το ECTS βοηθά τα πανεπιστήμια να οργανώσουν και να αναθεωρήσουν τα προγράμματα σπουδών τους και καθιστά την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση περισσότερο ελκυστική για τους φοιτητές από άλλες ηπείρους (ErasmusMundus). Ο καθορισμός του ECTS κάθε γνωστικού αντικειμένου ή εργαστηριακής άσκησης βασίζεται στον φόρτο εργασίας που είναι αναγκαίος για να επιτευχθούν τα κατ’ ελάχιστον αναμενόμενα και σαφώς προσδιορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι το σύνολο όσων ο φοιτητής αναμένεται να γνωρίζει, να αντιλαμβάνεται (δεξιότητες) και να είναι ικανός να κάνει, καθώς και η στάση/συμπεριφορά του μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή υπολογίζεται από το έργο που απαιτείται για να κατακτηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα από τον μέσο φοιτητή. Δεν υπάρχει κατευθείαν σύνδεση με τον χρόνο διδασκαλίας και με τον φόρτο εργασίας, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο. Κατά συνέπεια, για τον ακριβή προσδιορισμό των πιστωτικών μονάδων είναι απαραίτητο να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε γνωστικού αντικειμένου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πιστωτικές μονάδες θα περιέχουν μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας. Ο προσδιορισμός των στόχων και η περιγραφή τους, πέραν του καθορισμού των πιστωτικών μονάδων, βοηθά πρώτιστα τους φοιτητές, επειδή θα διαθέτουν πλέον έναν γενικό οδηγό στη μελέτη, στην αναζήτηση πληροφοριών και στην εμβάθυνση του αντικειμένου. Θα βοηθήσει, δεύτερον, τους διδάσκοντες, καθώς θα αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωση της διδασκαλίας, η οποία θα αποκτήσει προσανατολισμένο στόχο, περιεχόμενο και δομή και θα αποφεύγεται σύγχυση ή συσχέτιση με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων ή τις προσωπικές τους ανησυχίες και ανάγκες. Τρίτον, οι πιστωτικές μονάδες βοηθούν το ΑΕΙ να τροποποιήσει τα προγράμματά του σε φοιτητοκεντρική προσέγγιση και όχι καθηγητοκεντρική».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ