ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Ο Απόστολος Λακασάς γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Από το 1994 εργάζεται στην «Καθημερινή». Την τελευταία εικοσαετία είναι αρμόδιος για τα θέματα παιδείας, έρευνας, καινοτομίας και θρησκευμάτων στην εφημερίδα.  
Περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ

26.05.2022 / 20:47

«Οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/μαθητριών αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας ή σχολικές δραστηριότητες, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/μαθητριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2021-22», λέει η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας που έφθασε προ ημερών στα σχολεία. […]
21.05.2022 / 12:06

Κοινά προγράμματα, αύξηση κοινών διδακτορικών τίτλων, ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ των στόχων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Πολιτών.19.05.2022 / 20:47

Από τον περασµένο Σεπτέμβριο, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως είχε ξεκαθαρίσει προς τα πανεπιστήμια ότι πρέπει να προχωρήσει η αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επί ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν τα τμήματα Γεωπονίας της χώρας από τρία σε δέκα, τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από ένα σε έξι, τα τμήματα Μηχανικών από 46 σε 71. Επί […]