Απόστολος Λακασάς

Δημοσιογράφος

Ο Απόστολος Λακασάς γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Οι βασικές πανεπιστημιακές σπουδές του ήταν στη Νομική Σχολή Αθηνών. Από το 1994 εργάζεται στην «Καθημερινή». Την τελευταία εικοσαετία είναι αρμόδιος για τα θέματα παιδείας, έρευνας, καινοτομίας, έχοντας καλύψει και εκκλησιαστικά θέματα. Παράλληλα, παρουσιάζει και καλλιτεχνικά θέματα, κυρίως θεατρικά.

13.06.2024
13.06.2024
12.06.2024
10.06.2024
10.06.2024
09.06.2024
07.06.2024
06.06.2024
06.06.2024
05.06.2024
04.06.2024
03.06.2024
MHT