ΕΛΛΑΔΑ

«Συμμάζεμα» της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης προωθεί το υπ. Παιδείας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στις μυλόπετρες της εξοικονόμησης πόρων θα θυσιασεί μεγάλο κομμάτι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προσπάθειες που έχουν κάνει οι γονείς; Αυτό υποστηρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί, την ίδια στιγμή που το υπουργείο Παιδείας προωθεί αλλαγές, όπως αποτυπώνονται σε νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θεωρώντας ότι είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Ο αρμόδιος υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης συνεχίζει τις διαβουλεύσεις –ταξίδεψε προχθές στο Μόναχο– για την οικοδόμηση σχολείου στο Μόναχο για πάνω από 750 ελληνόπαιδα.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προωθεί, μεταξύ άλλων, επιστροφή στα σχολεία του εξωτερικού των ομογενών εκπαιδευτικών, περιορισμό των παρατάσεων στις αποσπάσεις με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να αναγκασθούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλαγές σε συντονιστές εκπαίδευσης και διευθυντές σχολείων. Εύλογα, στόχος είναι η εξοικονόμηση πόρων (από 15.000 έως 20.000 ευρώ ανά εκπαιδευτικό) αφού αλλάζουν οι όροι καταβολής επιμισθίου, και η αξιοποίηση του προσωπικού στα ελληνικά σχολεία. Χαρακτηριστικά, όπως έχει παρουσιάσει η «Κ» (φύλλο της «Κ» στις 30/6), προβλέπεται η απόσπαση στο εξωτερικό να είναι τριετής με δυνατότητα παράτασης δύο χρόνων, ενώ το επιμίσθιο θα δίνεται στον εκπαιδευτικό μόνο μετά τα τρία χρόνια παραμονής του στο εξωτερικό. Με τις αλλαγές, το υπουργείο σκοπεύει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και άρα να καλύψουν κενά στα εδώ σχολεία, περί τους 800 εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο υπάρχουν αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς, όπως ενδεικτικά από το Ελληνικό Σχολείο του Giessen της Γερμανίας, που ανήκει στο κρατίδιο της Εσσης. Το σχολείο στη σημερινή του μορφή λειτουργεί από το 2012. Πριν από το 2010 λειτουργούσε ως σχολείο μητρικής γλώσσας, με χρηματοδότηση από το υπ. Παιδείας. Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι ελληνικές κυβερνήσεις σταμάτησαν να χρηματοδοτούν την αποστολή καθηγητών και δασκάλων της μητρικής γλώσσας σε πόλεις που είχαν κάτω από 100 Ελληνες μαθητές. Στο Giessen, πολλοί γονείς απευθύνθηκαν στη σχολική επιθεώρηση και, σε συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές και την επιθεώρηση εκπαίδευσης της Εσσης, προχώρησαν στην ίδρυση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για την Προώθηση της Νεοελληνικής Γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν σχολικό χώρο και συνθήκες ασφάλειας των παιδιών στη διάρκεια των μαθημάτων. Το Ελληνικό Σχολείο του Giessen υποστηρίζεται από τον Δήμο και το Συμβούλιο Ξένων του Giessen και από την τοπική επιθεώρηση εκπαίδευσης. Η καθηγήτρια Δώρα Δημητρούλια ζητεί να διαμορφωθούν διμερή προγράμματα ανά χώρα με την Ε.Ε. για την προώθηση και προαγωγή των μητρικών γλωσσών για τους μετανάστες και τα παιδιά τους, ανεξάρτητα από οικονομικές δυσκολίες. Ως προς το Ελληνικό Σχολείο του Giessen, αίτημα είναι η προώθηση της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας με φροντίδα του υπ. Παιδείας – όπως ήταν μέχρι το 2010, και η ανάληψη από το υπουργείο της μόρφωσης των Ελλήνων και των παιδιών τους στο εξωτερικό, σε συνεργασία με την Ε.Ε. στο πλαίσιο σχολικών θεσμών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ