ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγκάθια στην ολοκλήρωση της συμφωνίας εξυγίανσης του ομίλου Μαρινόπουλου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μακρύς και δύσκολος αναμένεται να είναι ο δρόμος για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης της αλυσίδας Μαρινόπουλος και μεταβίβασης μέρους των εταιρειών αυτής σε νέο εταιρικό σχήμα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας Σκλαβενίτης. Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι άλλωστε ότι στο μνημόνιο για τους όρους της συμφωνίας περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες μόνο για τη λεγόμενη ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 80 εκατ. ευρώ και όχι για τη συνολική χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος. Σε αυτό τον δρόμο προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής παρεμβάλλονται οι πιστωτές και κυρίως οι προμηθευτές και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, η δικαιοσύνη, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και οι ίδιες οι συνθήκες της αγοράς.

Κατ’ αρχάς, τις επόμενες ημέρες και οπωσδήποτε εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση του νομικού και οικονομικού ελέγχου, ο Σκλαβενίτης θα πρέπει να παρουσιάσει επιχειρηματικό σχέδιο για τη νέα εταιρεία. Μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, εξάλλου, θα πρέπει ο Μαρινόπουλος να προσκομίσει αναλυτικά και ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων σε καθεμιά από τις υπό εξυγίανση εταιρείες του ομίλου, αλλά και σε αυτές που θα μεταβιβασθούν στον Σκλαβενίτη, για τις ακριβείς υποχρεώσεις των εταιρειών κ.ο.κ. Πιθανότατα πολλά από αυτά τα στοιχεία να είναι ήδη γνωστά, όμως η δεσμευτική ημερομηνία της 10ης Σεπτεμβρίου για την προσκόμιση αυτών προφανώς δεν περιλήφθηκε στο μνημόνιο για... διακοσμητικούς λόγους.

Αλλος μεγάλος «σκόπελος» είναι η διασφάλιση της συμφωνίας ικανού ποσοστού πιστωτών, προκειμένου μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2016 να κατατεθεί στο δικαστήριο η συμφωνία εξυγίανσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 έχει προγραμματισθεί η αίτηση του Μαρινόπουλου για την εκδίκαση της κύριας αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 που είχε καταθέσει στα τέλη του περασμένου Ιουνίου. Μαρινόπουλος, Σκλαβενίτης και τράπεζες επιθυμούν το αργότερο έως την ημερομηνία αυτή να έχουν συναινέσει στη συμφωνία εξυγίανσης πιστωτές που εκπροσωπούν το 60% των απαιτήσεων των πιστωτών, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των απαιτήσεων των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών. Εάν, πάντως, δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη συναίνεση έως στις 21 Σεπτεμβρίου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εκδικασθεί η αίτηση για την υπαγωγή στο άρθρο 99. Την ίδια ημέρα, ωστόσο, έχει προγραμματισθεί και η εκδίκαση μιας εκ των τεσσάρων αιτήσεων πτώχευσης κατά της εταιρείας Μαρινόπουλος που έχουν ασκήσει ισάριθμοι προμηθευτές της.

Στη συμφωνία εξυγίανσης θα πρέπει να υπάρξει σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τη συμμετοχή στη συμφωνία εξυγίανσης. Το μνημόνιο προβλέπει ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία με καταβολή αυτών σε 250 άτοκες μηνιαίες δόσεις με διαγραφή των προστίμων και προσαυξήσεων. Από την άλλη, προβλέπεται «κούρεμα» 50% των οφειλών προς ΟΤΑ, ΔΕΗ και λοιπούς οργανισμούς κοινής ωφέλειας και καταβολή των υπολοίπων σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Κρίσιμο εξάλλου ζήτημα είναι η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς μάλιστα στο μνημόνιο έχει περιληφθεί όρος που προβλέπει αναίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης εάν η ανεξάρτητη αρχή επιτρέψει μεν τη συγκέντρωση Μαρινόπουλου - Σκλαβενίτη αλλά επιβάλλει τον περιορισμό του δικτύου σε Αττική και Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι ο Σκλαβενίτης δραστηριοποιείται στην Κρήτη μέσω της κατοχής του 60% της αλυσίδας Χαλκιαδάκης.

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού των 20 εκατ. ευρώ των υποχρεώσεων που θα αναλάβει η νέα εταιρεία σε σχέση με τις υποχρεώσεις που υπήρχαν στις 30 Ιουνίου 2016.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ