ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χιλιάδες «λουκέτα» από καθυστερήσεις πληρωμών στην Ε.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Για κάθε ημέρα μείωσης των καθυστερήσεων πληρωμών, οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξοικονομούν κατ’ εκτίμηση 158 εκατ. ευρώ σε δαπάνες. Ο μηδενισμός των καθυστερήσεων –δηλαδή η υλοποίηση των πληρωμών εντός των συμφωνηθέντων χρονικών ορίων– τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα οδηγούσε στην αποφυγή πανευρωπαϊκά 41.451 «λουκέτων».

Ωστόσο, η οδηγία για την καθυστέρηση πληρωμών 2011/7/ΕΕ ακόμη δεν έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, προσκρούοντας είτε στην κατεστημένη επιχειρηματική κουλτούρα είτε στις ιδιάζουσες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για την ώρα, πάντως, κρίνεται σκόπιμο να μην τροποποιηθεί η εν λόγω οδηγία –αν και υπήρχαν τέτοιες σκέψεις– καθώς εκτιμάται ότι πρέπει να δοθεί και άλλος χρόνος για την ορθή αξιολόγησή της. Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε η Κομισιόν, αξιολογώντας την έως τώρα εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την καθυστέρηση πληρωμών.

Η ελληνική πραγματικότητα

Στην Ελλάδα, η εν λόγω κοινοτική οδηγία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τον νόμο 4152/2013. Το 2014 παρατηρήθηκε μείωση των ημερών καθυστέρησης των πληρωμών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις κατά 13 ημέρες σε σύγκριση με το 2011.

Εν προκειμένω, ωστόσο, οι αριθμοί φαίνεται ότι λένε τη μισή αλήθεια. Οπως σημειώνει η Κομισιόν σε σχετικό έγγραφο εργασίας, η σημαντική αυτή μείωση των ημερών καθυστέρησης στις πληρωμές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες σχετίζεται κυρίως με το γεγονός ότι το Δημόσιο έχει αφενός περιορίσει σημαντικά τις προμήθειές του και αφετέρου πολλοί από τους προμηθευτές του απαιτούν προεξόφληση των παραγγελιών.

Σημειώνεται, πάντως, ότι σύμφωνα με την έκθεση European Payment Report 2016 που πραγματοποίησε την άνοιξη η εταιρεία Intrum Justitia, στοιχεία τα οποία είναι αυτά που κυρίως αξιοποιεί η Κομισιόν, το 2016 ο χρόνος αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 115 ημέρες έναντι 49 το 2015. Επίσης έχει αυξηθεί και ο συμβατικός χρόνος πληρωμής, στις 91 ημέρες από 35 πέρυσι (βλέπε φύλλο «Καθημερινής» 1/6/2016).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ