ΕΛΛΑΔΑ

Με ν/σ θέλει να ενθαρρύνει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες το υπ. Εσωτερικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τους τρόπους ενθάρρυνσης και αύξησης της πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω νέων τεχνολογιών και συνολικότερα την ενίσχυση της ανοιχτής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και της ψηφιακής λειτουργίας στο δημόσιο τομέα, θα καθορίσει νομοσχέδιο που προετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το οποίο τίθεται σε διαδικασία προδιαβούλευσης.

Δηλαδή πριν διατυπωθεί το νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τα θέματα της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση, γίνεται ένα προηγούμενο βήμα, όπου ζητείται από πολίτες και φορείς να τοποθετηθούν για τα θέματα που πρέπει να ρυθμίζονται.

Το νομοσχέδιο μπορεί να έχει άμεση επίδραση στην καθημερινότητα του πολίτη με ρυθμίσεις για ηλεκτρονική υπογραφή στο Δημόσιο και διευκόλυνση της πληροφόρησης των πολιτών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για όλα τα θέματα που αφορούν συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τις εξελίξεις στα οικονομικά και κοινωνικά θέματα που τους αφορούν άμεσα (φορολογία, κοινωνικών παροχών, ασφάλιση, πρόνοια).

«Το νομοθετικό πλαίσιο αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση καναλιών ουσιαστικής και άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να είναι σε θέση να ενημερώνεται με απλό τρόπο για τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης που τον αφορούν αλλά και να τις διαμορφώνει σύμφωνα με τις ανάγκες του έτσι ώστε αυτές να πάψουν να είναι χρονοβόρες και εν τέλει αναποτελεσματικές. Ταυτόχρονα, έρχεται να καλύψει την απουσία μίας συνολικής στρατηγικής, παρά τις διάφορες ενέργειες που έχουν κατά καιρούς γίνει και οι οποίες παραμένουν αποσπασματικές», τονίζεται από την πλευρά του Υπουργείου.

Συμμετοχικότητα, διαφάνεια, ακεραιότητα, λογοδοσία, περιορισμός της γραφειοκρατίας είναι οι λέξεις κλειδιά που αναφέρονται, περιμένοντας πάντα να επιβεβαιωθούν στην πράξη.

Η προδιαβούλευση πραγματοποιείται σε ειδικό ψηφιακό χώρο στη Διαύγεια με τίτλο «Εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων για την ανοικτή και συμμετοχική διακυβέρνηση».

Οι τέσσερις ενότητες που έχουν διαμορφωθεί είναι:

Πρώτη, η αποσαφήνιση και η σαφής αποτύπωση της έννοιας της ανοικτής διακυβέρνησης και η διαφοροποίηση της από άλλες συναφείς έννοιες, όπως τα ανοικτά δεδομένα, με στόχους την αύξηση της διαθεσιμότητας της πληροφορίας, την ενίσχυση της δυνατότητας συμμετοχής του πολίτη στη λήψη αποφάσεων, την ουσιαστική μείωση της διαφθοράς.

Δεύτερη, η δημιουργία των όρων για την κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (π.χ. θέσπιση Εθνικής Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής).

Τρίτη, η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης στη διοικητική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της κρατικής λειτουργίας.

Ενδεικτικά: Η δημοσίευση των οργανογραμμάτων και των διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου, με τρόπο ομοιόμορφο και εύληπτο, ώστε κάθε πολίτης να είναι σε θέση να έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη γνώση της ακριβούς λειτουργίας κάθε υπηρεσίας και φορέα.

Τέταρτη, η εισαγωγή μεθόδων και καλών πρακτικών από την διεθνή εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership Initiative καθώς και ανάλογων φορέων.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ