ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποχωρεί από τη Νότια Αφρική η Εθνική Τράπεζα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την πώληση της θυγατρικής της στην Νότια Αφρική ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Η ΕΤΕ υπέγραψε σύμβαση με την AFGRI Holdings για την πώληση του 99,81% της θυγατρικής της South African Bank of Athens. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η διοίκηση της τράπεζας προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μεταβίβαση των μετοχών και ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2017, αφού ληφθούν όλες οι απαιτούμενες εποπτικές απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) της ΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2016 θα αυξηθεί κατά 5 μονάδες βάσης ενώ η ρευστότητα της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί κατά 55 εκατ. ευρώ.

Η South African Bank of Athens ιδρύθηκε το 1947, δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική και παρέχει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές τραπεζικές λύσεις σε μεσαίου μεγέθους τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις συναλλακτικής τραπεζικής στην ευρύτερη αγορά. Η AFGRI αποτελεί ηγετική εταιρεία παροχής αγροτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και επεξεργασίας τροφίμων, η οποία δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική, σε 14 λοιπές χώρες της Αφρικής, στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δυτική Αυστραλία.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Εθνικής έχει ολοκληρώσει ή συμφωνήσει τις πλέον απαιτητικές δεσμεύσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης, με την πώληση της Finansbank στην Τουρκία και της UBB στη Βουλγαρία, να ξεχωρίζουν από πλευράς μεγέθους και επίδρασης στον ισολογισμό της τράπεζας. Οι αποεπενδύσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο όμιλος αποτελούν το 80% της επίδρασης που έχει το σχέδιο αναδιάρθρωσης στον όμιλο και οι ενέργειες του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του 2018. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η Εθνική έχει προχωρήσει και σε σημαντικές κινήσεις μείωσης του λειτουργικού κόστους με τον περιορισμό και την ορθολογικότερη κατανομή του δικτύου καταστημάτων, την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου προσωπικού και τη μείωση του κόστους των καταθέσεων. Υπογραμμίζεται ότι η υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των συστημικών τραπεζών που έχουν συμφωνηθεί με την DG Comp αποτελούν ισχυρές νομικές δεσμεύσεις που δεσμεύουν την Ελληνική Δημοκρατία.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ