ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εμπλοκή στους ισολογισμούς των τραπεζών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Η δημοσιοποίηση των τραπεζικών ισολογισμών για τη χρήση του 2016 βρίσκεται στον «αέρα», καθώς, οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν διαμηνύσει ότι δεν θα υπογράψουν «καθαρά» πιστοποιητικά αν δεν διευθετηθεί τις επόμενες ημέρες το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου και του λογιστικού χειρισμού των ζημιών που θα προκύψουν από διαγραφές «κόκκινων» δανείων.

Τέλη Μαρτίου

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με τον νόμο, οι τράπεζες θα πρέπει να δημοσιεύσουν τις οικονομικές καταστάσεις για το 2016, και μέχρι στιγμής καμία τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει την ημερομηνία δημοσίευσης λόγω της εκκρεμότητας με τον αναβαλλόμενο φόρο. Μάλιστα, η Τράπεζα Πειραιώς, που είχε προχωρήσει στις 27 Φεβρουαρίου σε σχετική ανακοίνωση, ανακάλεσε, σημειώνοντας «ότι θα δημοσιεύσει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2016 παράλληλα με την ετήσια οικονομική έκθεση 2016, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση», λόγω της απροθυμίας των ελεγκτών να υπογράψουν, χωρίς να διατυπώνουν επιφυλάξεις, τα πιστοποιητικά των ισολογισμών εξαιτίας της εκκρεμότητας με τον αναβαλλόμενο. Για τον ίδιο λόγο Εθνική, Alpha και Eurobank δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα το πότε θα δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς.

Σημειώνεται ότι ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών που θα προκύψουν από τη διαγραφή ή πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω του συμψηφισμού τους με αναβαλλόμενο φόρο σε ορίζοντα 20ετίας, αποτελεί προαπαιτούμενο της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία με τον αρχικό προγραμματισμό θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2016 και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του περασμένου έτους. Αν και πρόκειται για ζήτημα που αφορά επόμενες χρήσεις, ωστόσο «χτυπά» και τα αποτελέσματα του 2016, καθώς πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά την κατάσταση και τη μελλοντική κεφαλαιακή θέση των τραπεζών. Σημειώνεται ότι τα σχέδια για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν καταθέσει οι τράπεζες στον SSM βασίζονται στην παραδοχή ότι θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα του λογιστικού χειρισμού των ζημιών από τα «κόκκινα» δάνεια. Αν δεν θεσπιστεί ο αναβαλλόμενος φόρος, τότε οι στόχοι μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για την τριετία 2017-2019 δεν θα μπορέσουν να εκπληρωθούν και οι τράπεζες δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσουν σε διαγραφές ή πωλήσεις σε τρίτους «κόκκινων» δανείων, καθώς οι ζημίες που θα προκύψουν θα πλήξουν τα κεφάλαια, δημιουργώντας νέες κεφαλαιακές ανάγκες.

Αν και κάτι τέτοιο θεωρείται απίθανο να συμβεί, καθώς όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο έχει συμφωνηθεί και είναι έτοιμη να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ωστόσο στις τράπεζες υπάρχει ανησυχία καθώς απομένουν μόλις 17 ημέρες για την προθεσμία του Μαρτίου, ενώ διάχυτη είναι η ανησυχία ότι οι συζητήσεις για την αξιολόγηση μπορεί να παραταθούν μέχρι τον Απρίλιο ίσως και αργότερα.

Αλλαγή ελεγκτών

Σε αλλαγή ορκωτών ελεγκτών θα προχωρήσουν για τη χρήση του 2017 οι συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο σχετικής υποχρέωσης που θεσπίστηκε με το 3ο μνημόνιο. Πλέον, οι τράπεζες πρέπει κάθε 5 χρόνια να αλλάζουν ελεγκτική εταιρεία, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Μέχρι τώρα οι αλλαγές ελεγκτικών εταιρειών δεν ήταν συχνές. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν επιλέξει νέους ορκωτούς για το 2017: η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank την Deloitte, η Εθνική Τράπεζα την PwC, ενώ η Eurobank την KPMG, η οποία ωστόσο θα έχει την ευθύνη κατάρτισης του ισολογισμού της τράπεζας από τη χρήση του 2018.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ