ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόλις το 5% των μεγάλων εταιρειών είναι προετοιμασμένες για την ψηφιακή μετάβαση

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το 71% των εταιρειών παγκοσμίως συμφωνούν ότι δεν πρόκειται να είναι ανταγωνιστικές χωρίς το μετασχηματισμό των τεχνολογικών (ΙΤ) υποδομών τους. Μάλιστα το 95% τοις εκατό των ερωτηθέντων στην έρευνα της Enterprise Strategy Group για λογαριασμό της Dell EMC, υπολείπονται μια μικρής ηγετικής ομάδας ανταγωνιστών, που επιταχύνουν τους δικούς τους στόχους στο ψηφιακό επιχειρείν μέσω του μετασχηματισμού των ΙΤ υποδομών τους.

Οι οργανισμοί που έχουν “μετασχηματιστεί” έχουν 7 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναγνωρίσουν την υποδομή ΙΤ ως στοιχείο διαφοροποίησης στην ανταγωνιστικότητα και κεντρικό παράγοντα κερδοφορίας ενώ το 96% αυτών ξεπέρασαν τους στόχους στα έσοδα το προηγούμενο έτος.

Πολλοί οργανισμοί ακόμη μετρούν την υλοποίηση επιχειρησιακών εφαρμογών σε μήνες, αν όχι σε χρόνια, έχουν κλειστού τύπου τοπικές υποδομές ΙΤ και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα από άκαμπτες απαρχαιωμένες αρχιτεκτονικές. Όλα αυτά αποτελούν εμπόδια για την πραγματοποίηση ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού, εκτιμά η Enterprise Strategy Group (ESG).

Η έρευνα ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve, η οποία ανατέθηκε από την Dell EMC, δείχνει ότι το 95 τοις εκατό των ερωτηθέντων εκτιμούν πως οι επιχειρήσεις τους διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να συμβαδίσουν με μια μικρή ομάδα ανταγωνιστών τους στον ίδιο κλάδο με αυτούς, τα μέλη της οποίας μετασχηματίζουν τις δικές τους υποδομές ΙΤ, τις διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής, για να επιταχύνουν την πορεία προς τον στόχο τους, που είναι η μετατροπή τους σε ψηφιακές επιχειρήσεις.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71 τοις εκατό) συμφωνούν ότι ο μετασχηματισμός του ΙΤ είναι απαραίτητος για να παραμένει η επιχείρηση ανταγωνιστική. Από τις εταιρείες που έχουν “μετασχηματιστεί”, το 85 τοις εκατό θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε “πολύ ισχυρή” ή “ισχυρή” θέση για να ανταγωνίζονται και να επιτυγχάνουν μέσα στα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με το 43 τοις εκατό των λιγότερο ώριμων εταιρειών.

Οι εταιρείες που έχουν “μετασχηματιστεί” εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς την αξιοποίηση των πόρων ΙΤ με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στα προϊόντα τους και την επίσπευση της διάθεσής τους στην αγορά, όπως επίσης και με την αυτοματοποίηση διαδικασιών και εργασιών οι οποίες εκτελούνταν χειροκίνητα, αλλά και τη λειτουργία των τμημάτων ΙΤ ως κέντρου κερδοφορίας, παρά ως επιβαρυντικού παράγοντα κόστους.

“Αυτά τα ευρήματα αντανακλούν την άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των πελατών μας, οι οποίοι αναφέρουν ότι χρειάζεται να βελτιστοποιήσουν τις υπάρχουσες υποδομές τους, για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής”, αναφέρει ο κ. David Goulden, πρόεδρος της Dell EMC. "Όμως, η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες υπολείπονται μιας μικρής αλλά εξέχουσας ομάδας ανταγωνιστών, οι οποίοι έχουν ενστερνιστεί τη φιλοσοφία του μετασχηματισμού του ΙΤ και μπορούν πλέον να είναι πιο ανταγωνιστικοί ακριβώς χάρη σε αυτόν. Καθώς οι εταιρείες προχωρούν με τις επενδύσεις τους στον μετασχηματισμό των  υποδομών ΙΤ, μπορούν να ξεπεράσουν τη διένεξη μεταξύ των παλιών υποδομών και των νέων δράσεων του ψηφιακού επιχειρείν, για να επιτύχουν τους στόχους τους, να επιταχύνουν το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών και προϊόντων τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.”

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ