ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σκληρή μάχη για τη μείωση των επισφαλειών δίνουν οι τράπεζες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Με εκτεταμένες διαγραφές ύψους 1,3 δισ. ευρώ κατάφεραν οι τράπεζες να παραμείνουν σε τροχιά επίτευξης των στόχων μείωσης των «κόκκινων» δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. Σύμφωνα με την «Εκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων» που δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες ξεπέρασαν τον στόχο μείωσης σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) αλλά απέτυχαν στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs). Στην έκθεση της ΤτΕ σημειώνεται ότι ο στόχος μείωσης των NPEs επιτεύχθη παρά την ισχυρή ροή νέων «κόκκινων» δανείων, ειδικά κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Επιπλέον, ανησυχητική ήταν η εικόνα στα στεγαστικά δάνεια όπου ο ρυθμός αθέτησης ξεπέρασε τον ρυθμό αποκατάστασης των δανείων σε ρύθμιση.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα NPEs (τα οποία περιλαμβάνουν τα ΝPLs καθώς και δάνεια που εμφάνισαν προβλήματα εξυπηρέτησης και έχουν αναδιαρθρωθεί), το υπόλοιπό τους στο τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκε στα 103,9 δισ. έναντι στόχου 105,2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 τα NPEs είχαν διαμορφωθεί στα 104,8 δισ. έναντι στόχου 105,8 δισ. Η θετική αυτή εικόνα οφείλεται στην καλή επίδοση των επιχειρηματικών NPEs, η μείωση των οποίων στο πρώτο τρίμηνο ξεπέρασε κατά 1,8 δισ. ευρώ τον στόχο. Αντίθετα, οι τράπεζες δεν μπόρεσαν να «πιάσουν» τους στόχους μείωσης των στεγαστικών (απόκλιση 400 εκατ.) και των καταναλωτικών (αστοχία 100 εκατ.) NPEs.

Σε ό,τι αφορά τα NPLs –δηλαδή τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών– η εικόνα δεν ήταν θετική. Το υπόλοιπό τους διαμορφώθηκε στα 75,2 δισ. ευρώ έναντι στόχου 74,7 δισ. ευρώ – απόκλιση 500 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 τα NPLs είχαν διαμορφωθεί στα 75,9 δισ. ευρώ έναντι στόχου 76,3 δισ.

Με εξαίρεση τα υπόλοιπα στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, όπου οι τράπεζες ξεπέρασαν τον στόχο μείωσης κατά 100 εκατ. ευρώ, τα πιστωτικά ιδρύματα βρέθηκαν εκτός στόχων τόσο στα στεγαστικά δάνεια (-400 εκατ.) όσο και στα επιχειρηματικά (-100 εκατ.).

Συνολικά, η γενική εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, δεδομένου μάλιστα ότι η μείωση οφείλεται κυρίως σε διαγραφές –στο επιχειρηματικό και καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο– και όχι από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις «κόκκινων» δανείων. Η επίτευξη των στόχων περνά μέσα από τα τρία τελευταία εργαλεία, καθώς τα κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαγραφές είναι συγκεκριμένα.

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για διαγραφές την περίοδο 2016 - 2019 είναι 13,9 δισ. Ετσι, αν κάνουν περισσότερες διαγραφές τώρα, όπως έγινε στο πρώτο τρίμηνο, θα υποχρεωθούν σε λιγότερες στο μέλλον. Συνολικά το 36% της μείωσης θα προέλθει από διαγραφές, ενώ το υπόλοιπο 64% θα προέλθει από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και πωλήσεις «κόκκινων» δανείων σε τρίτους. Σημειώνεται ότι οι διαγραφές «κόκκινων» δανείων αφορούν τον ισολογισμό της τράπεζας και δεν πρόκειται για διαγραφή της απαίτησης την οποία οι τράπεζες θα συνεχίσουν να διεκδικούν είτε θα μεταβιβάσουν σε τρίτο, πουλώντας τα σχετικά δάνεια. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι διοικήσεις στις εποπτικές αρχές θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2019 τα NPEs να μειωθούν στα 66,7 δισ. από 103,9 δισ. σήμερα (Μάρτιος 2017) και τα NPLs στα 40,2 δισ. από 75,2 δισ. σήμερα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ