ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποπλήρωσε τα ομόλογα Αλογοσκούφη η Alpha Bank

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τον Απρίλιο του 2014 η Alpha Bank είχε προχωρήσει στην αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του νόμου Αλογοσκούφη, όπως και τα ειδικά ομόλογα που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του νόμου. Τις προηγούμενες ημέρες η τράπεζα προχώρησε στην αποπληρωμή και των τελευταίων εγγυήσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ, επιστρέφοντας στο Δημόσιο το σύνολο των πόρων που είχε αντλήσει. Από τις αρχές του έτους αποπληρώθηκε ποσόν εγγυήσεων 1 δισ. ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στην πλήρη εξόφληση των εγγυήσεων που είχε χρησιμοποιήσει για την άντληση ρευστότητας στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος στήριξης των τραπεζών, γνωστό ως νόμος Αλογοσκούφη, προχώρησε η Alpha Bank.

Ετσι, περίπου 9 χρόνια μετά την ενεργοποίηση του σχετικού προγράμματος η Alpha Bank αποχωρεί πλήρως και συνεχίζει χωρίς κρατική βοήθεια. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης για την τράπεζα και ευρύτερα για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Οπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα, με τη λήξη ισχύος των εγγυήσεων δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις και στις σχετικές δεσμεύσεις του νόμου Αλογοσκούφη συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεώσεως διορισμού εκπροσώπου του ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της τράπεζας. Τον Απρίλιο του 2014 η Alpha Bank είχε προχωρήσει στην αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του νόμου Αλογοσκούφη, όπως και τα ειδικά ομόλογα που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του νόμου. Τις προηγούμενες ημέρες η Alpha Bank προχώρησε στην αποπληρωμή και των τελευταίων εγγυήσεων (Πυλώνας ΙΙ) ύψους 300 εκατ. ευρώ, επιστρέφοντας στο Δημόσιο το σύνολο των πόρων που είχε αντλήσει. Από τις αρχές του έτους αποπληρώθηκε ποσό εγγυήσεων 1 δισ. ευρώ. Στο τέλος του 2015 η τράπεζα είχε αντλήσει μέσω εγγυήσεων 9,2 δισ. ευρώ και το 2016 προχώρησε στην αποπληρωμή ποσού 8,2 δισ. ευρώ. Ο μηδενισμός της χρήσης των εγγυήσεων αποτελούσε προτεραιότητα της τράπεζας, λόγω του σημαντικού κόστους με το οποίο βαρύνονται οι εγγυήσεις.

Οι προμήθειες που έχει καταβάλει η τράπεζα στο ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση των εγγυήσεων, από το 2009 μέχρι σήμερα, προσεγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Αλογοσκούφη για την ενίσχυση των τραπεζών είχε ψηφιστεί το 2008 στον απόηχο της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης που έπληξε τις ΗΠΑ. Το κρατικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ, που έμεινε γνωστό ως πακέτο Αλογοσκούφη, είχε ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και περιελάμβανε τρεις πυλώνες για την ενίσχυση των τραπεζών: αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ (Πυλώνας Ι), εγγυήσεις του Δημοσίου για την άντληση ρευστότητας έως 15 δισ. (Πυλώνας ΙΙ) και έκδοση ειδικών ομολόγων ύψους 8 δισ. ευρώ (Πυλώνας ΙΙΙ).

Η πλήρης αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας είναι αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης των συνθηκών και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης. Η βελτίωση των συνθηκών διευρύνει τις πιστωτικές γραμμές για τις εγχώριες τράπεζες στη διατραπεζική αγορά και έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι συναλλαγές repos. Πλέον οι ξένες τράπεζες κάνουν δεκτά, έπειτα από καιρό, έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου ως εγγυήσεις για συναλλαγές repos.

Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank σχεδιάζει να προχωρήσει, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, στην έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την τράπεζα, η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών δημιουργεί προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης των τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ το ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο των νέων εποπτικών κανόνων που απαιτεί τη δημιουργία πρόσθετων κεφαλαιακών εργαλείων.
 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ