ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσύμφωνο διάσωσης «Καλογήρου» με κούρεμα δανείων έως και 60%

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στην τελική συμφωνία εξυγίανσης μένει να διευκρινιστεί ακριβώς η ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τους προμηθευτές της «Καλογήρου», καθώς οι υποχρεώσεις προς αυτούς ξεπερνούν τα 29 εκατ. ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με «κούρεμα» τραπεζικών δανείων που φτάνει το 60% και με συνολική χρηματοδότηση ύψους 32,5 εκατ. ευρώ από τους νέους επενδυτές και τις τράπεζες, οδεύει προς τη σωτηρία η εταιρεία «Λεμονής», γνωστή με την επωνυμία «Καλογήρου». Αυτό προβλέπει το μνημόνιο για τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφη από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Βεβαίως, απομένουν αρκετά ακόμη να γίνουν και δη να υπογραφεί η τελική συμφωνία με τις τράπεζες, τους αδελφούς Λεμονή, αλλά και τον έτερο μέτοχο του νέου σχήματος, την εταιρεία «Αττικά Πολυκαταστήματα», να κατατεθεί αυτή έως τις 31 Ιουλίου 2017 στο αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο και βεβαίως να επικυρωθεί από αυτό.

Στην τελική συμφωνία εξυγίανσης μένει να διευκρινιστεί ακριβώς η ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και προς τους προμηθευτές της «Καλογήρου», αφού οι υποχρεώσεις προς αυτούς ξεπερνούν τα 29 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα, πάντως, με ασφαλείς πληροφορίες, οι προμηθευτές θα εξοφληθούν στο 100% των απαιτήσεών τους.

Τα βασικά σημεία του μνημονίου συνεννόησης για την κατάρτιση της συμφωνίας εξυγίανσης είναι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα εξής:

• Η «Καλογήρου» περνά στην εταιρεία με την επωνυμία «Vetria Α.Ε.». Μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ο κ. Φάις θα κατέχει το 51%, ενώ οι αδελφοί Λεμονή δεν μπορούν να συμμετάσχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 15% πριν από την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων. Τα Αττικά Πολυκαταστήματα θα συμμετάσχουν με ποσοστό 10%. Στη συνέχεια το ποσοστό του κ. Φάις αναμένεται να αυξηθεί έως και 74%.

• Από τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 64 εκατ. ευρώ, 15 εκατ. ευρώ θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, ενώ 3 εκατ. ευρώ θα παραμείνουν ως βάρη στους παλαιούς μετόχους, στους αδελφούς Λεμονή. Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός θα μειωθεί κατά 5,9 εκατ. ευρώ μέσω μεταβίβασης στις πιστώτριες τράπεζες ακινήτων της «Καλογήρου». Οσα εξ αυτών αποτελούν γραφεία, αποθήκες και καταστήματα θα μισθωθούν από τη νέα εταιρεία (sale and lease back). Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, τα μισθώματα σε ορισμένες περιπτώσεις θα καθορίζονται ως ποσοστό των πωλήσεων. Με δεδομένα τα παραπάνω, προκύπτει ότι διαγράφονται περί τα 40 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό «κουρέματος» 60%.

• Τα δάνεια των 15 εκατ. ευρώ που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία προβλέπεται να αποπληρωθούν εντός 7 ετών με δυνατότητα παράτασης άλλων πέντε ετών, αναλόγως του ύψους των πωλήσεων.

• Πριν από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση από το δικαστήριο, η νέα εταιρεία θα προχωρήσει άμεσα στην αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 12 εκατ. ευρώ.

• Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εταιρείας μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας, θα χορηγηθεί ενδιάμεση χρηματοδότηση από τις τράπεζες μέχρι 3 εκατ. ευρώ και χορήγηση ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών μέχρι του ποσού των 14,5 εκατ. ευρώ. Τα 3 εκατ. ευρώ της ενδιάμεσης χρηματοδότησης προβλέπεται να αποπληρωθούν σε 12 μήνες από την επικύρωση της συμφωνίας.

• Στη νέα εταιρεία θα χορηγηθεί ως κεφάλαιο κίνησης ομολογιακό δάνειο 3 εκατ. ευρώ επταετούς διάρκειας.

• Επίσης, στη νέα εταιρεία χορηγείται όριο προεξόφλησης των άτοκων δόσεων των πιστωτικών καρτών έως 3 εκατ. ευρώ, με ετήσια διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης.

• Ο νέος επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει το δίκτυο των καταστημάτων.

Το στοίχημα, όπως επισημαίνουν άτομα με γνώση των διαπραγματεύσεων, είναι αρκετά μεγάλο, ειδικά καθώς η αλυσίδα δραστηριοποιείται στην κατηγορία των πολυτελών ειδών που, λόγω κρίσης, υφίσταται σημαντικό πλήγμα. Το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει, πάντως, επαναφορά στην κερδοφορία, έστω και οριακά, από το 2018 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι ζημίες των προηγούμενων ετών) και διαμόρφωση του τζίρου από τα 30 εκατ. ευρώ που αναμένεται να κλείσει φέτος σε 55 εκατ. ευρώ το 2023.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ