ΕΛΛΑΔΑ

Προσφορά άνω των 50 εκ. για τις θυγατρικές της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στην Σερβία

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε ποσό της τάξης των 50 εκατομμύριων ευρώ ανέρχεται η μόνη βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά που κατατέθηκε στον διαγωνισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) για την πώληση των δυο θυγατρικών της στην Σερβία. Σύμφωνα με πηγές της "Κ" το ποσό αυτό είναι διπλάσιο των αρχικών εκτιμήσεων της ΕΒΖ και της αγοράς για την αξία των δυο μονάδων.

Την προσφορά υπέβαλε η σερβική ΜΚ Group ενώ στην προηγούμενη φάση, αυτή των δεσμευτικών προσφορών, είχαν υποβληθεί τρεις προτάσεις: της MK Group, της αυστριακής Agrana και της κοινοπραξίας της γαλλικής Cristal Union με την κροατική Viro Tvornica. Η Agrana σύμφωνα με πηγές της αγοράς, είχε δώσει την χαμηλότερη προσφορά, ενώ η γαλλοκροατική κοινοπραξία υπέβαλε προσφορά που υπολείπεται των 50 εκατ. σημαντικά και επιπλέον συνδέεται με αιρεσιμότητες, αναφέρουν τραπεζικοί κύκλοι στην Κ. Έτσι ως πλειοδότης φέρεται η MK Group, που είναι και η μόνη που κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά.

Τα 50 εκατομμύρια που μπορεί να εισπράξει η ΕΒΖ, σύμφωνα με το πλάνο εξυγίανσης της εταιρείας που έχει συμφωνηθεί τόσο με την πιστώτρια τράπεζα Πειραιώς όσο και με την κυβέρνηση, θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή μέρους του χρέους της τάξης των 150 εκατομμυρίων που οφείλει στην Τράπεζα Πειραιώς. Επιπλέον, όπως έχει γίνει κατανοητό από τις σχετικές συζητήσεις όταν συμφωνήθηκε το πλάνο εξυγίανσης, η Πειραιώς έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να διαγράψει από τις απαιτήσεις της όχι μόνο το ποσό αυτό αλλά και επιπλέον ισόποσο κεφάλαιο. Κάτι τέτοιο θα εξυγίανε ριζικά τον ισολογισμό της ΕΒΖ . Αυτή τη στιγμή ( τελευταία ετήσια χρήση που έληξε στις 30/6/2016) οι οικονομικές της καταστάσεις δείχνουν βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 152,2 εκατ., λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 69,3 εκατ. και σύνολο υποχρεώσεων 227,8 εκατ. ενώ οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στα 225,915 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 81,294 εκατ.

Όμως παρά την ικανοποιητική, σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους , αυτή προσφορά της σερβικής MK Group, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΒΖ εμφανίζεται να έχει «δεύτερες σκέψεις». Και αυτό πάρα το γεγονός πως παράλληλα φέρεται να έχει ήδη αιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση της τάξης των 5 εκατομμυρίων από την τράπεζα για να αντιμετωπίσει τρέχουσες υποχρεώσεις της. Διαρρέεται λοιπόν πως το διοικητικό συμβούλιο της ΕΒΖ - η οποία έχει περάσει εδώ και χρόνια στον εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει τρεις άγονους μέχρι στιγμής διαγωνισμούς πώλησής της- εξετάζει τρεις προσφορές με αποτέλεσμα πολλοί να εκτιμούν ακόμα και πως ενδεχομένως να αναζητά τρόπους απεμπλοκής από την διαδικασία.

Αλλά, «η ΕΒΖ δεν έχει ούτε την χρονική και ακόμα περισσότερο την οικονομική άνεση να έχει δεύτερες σκέψεις δεδομένης της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει αλλά και του ανοιχτού ζητήματος που έχει δημιουργηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά την αύξηση κεφαλαίου κατά 30 εκατομμύρια ευρώ από τον εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας στις αρχές του 2015 κατόπιν της σχετικής πρωτοβουλίας Λαφαζάνη», σημειώνουν άνθρωποι με ενδελεχή γνώση της υπόθεσης. Ούτε, βέβαια, μπορεί να δανειοδοτηθεί περαιτέρω στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ισολογισμός της. Υπενθυμίζεται πως η ΕΒΖ, μετά από την από 26-08-2016 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, προχώρησε νωρίτερα φέτος σε διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση της σέρβικης θυγατρικής της AD Fabrika Secera Sajkaska Zabali (92,6% του μετοχικού κεφαλαίου) και της Crvenka Fabrika Secera Ad Crvenka (87,5%). Εικοσιπέντε ξένες εταιρείες πήραν το φάκελο αλλά μόνον πέντε εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Από τα πέντε αυτά σχήματα μόνον τρία υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές και εξ αυτών μόνον το ένα, αυτό της MK Group, κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά, όπως ζητήθηκε.
 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ