ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 125,083 εκατ. τα κέρδη της Μότορ Οϊλ το εξάμηνο

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μεγάλη αύξηση κύκλου εργασιών αλλά και όγκου πωλήσεων, όπως και καθαρής κερδοφορίας, σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ο όμιλος της Μότορ Οϊλ Ελλάς. Με τον έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό του συγκροτήματος να διατηρείται, η διοίκησή του αναμένει ένα εξίσου ικανοποιητικό δεύτερο εξάμηνο, ενώ η αγορά βλέπει άλλη μία χρονιά ρεκόρ σε επίπεδο όγκου με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Μότορ Οϊλ Ελλάς το πρώτο εξάμηνο ενισχύθηκε κατά 1,087 δισ. ευρώ ή κατά 40,93% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2016 και διαμορφώθηκε στα 3,743 δισ. ευρώ από 2,656 δισ. πέρυσι. Στην αύξηση αυτή του ενοποιημένου κύκλου εργασιών συνέβαλε, βέβαια, τόσο η αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια) κατά 38,5% και του όγκου των πωλήσεων κατά 15% όσο και η ενίσχυση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Εξαγωγές

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων, προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου, δεδομένου ότι οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο στο 79,78% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 73,49% την αντίστοιχη περίοδο του 2016 όπως και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πωλήσεις σε όγκο διαμορφώθηκαν στα 6,634 εκατ. μετρικούς τόνους από 5,810 εκατ. μετρικούς τόνους το πρώτο εξάμηνο πέρυσι (αύξηση 14,1%). Από τις πωλήσεις του ομίλου ξεχωρίζει η αύξηση των εξαγωγών που από 4,067 εκατ. μετρικούς τόνους πέρυσι έφτασαν τα 4,907 εκατ. μετρικούς τόνους φέτος στο εξάμηνο. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι στο σύνολο της χρονιάς οι πωλήσεις της ΜΟΗ διαμορφώθηκαν στα 13,043 εκατ. μετρικούς τόνους, μέγεθος που αποτέλεσε ιστορικό ρεκόρ για τον όμιλο

Σύμφωνα με το management του ομίλου, τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης «αναμένονται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του διυλιστηρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο ανώτερο εύρος του κλάδου, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών, τη μείωση των χρεωστικών τόκων, λόγω αποκλιμάκωσης του τραπεζικού δανεισμού και του μειωμένου επιτοκίου του νέου ομολογιακού δανείου λήξης 2022».

Το μεικτό προ αποσβέσεων κέρδος του ομίλου Μότορ Οϊλ Ελλάς διαμορφώθηκε στο εξάμηνο στα 417,701 εκατομμύρια έναντι 361,056 εκατ. το πρώτο μισό του 2016 (+15,69%). Η αύξηση του μεικτού κέρδους ως απόλυτο μέγεθος, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και εταιρείας, οφείλεται συνδυαστικά στον ιδιαίτερα ενισχυμένο όγκο πωλήσεων και στα ικανοποιητικά περιθώρια διύλισης παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της επεξεργασθείσας ποσότητας από το διυλιστήριο αφορούσε ποιοτική αναβάθμιση Fuel Oil και Gas Oil (upgrading). Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 273,1 εκατ. ευρώ από 259,8 εκατ. πέρυσι και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 177,914 εκατ. ευρώ έναντι 170,898 εκατ. το πρώτο μισό του 2016. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 125,083 εκατ. έναντι 118 εκατ. ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ