ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο αρχείο οι φορολογικές υποθέσεις μέχρι και το 2011

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο χρόνος παραγραφής παρατείνεται στη δεκαετία μόνο εάν υπάρχουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία που αποδεδειγμένα δεν είχαν οι Αρχές κατά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οριστικά στο αρχείο μπαίνουν οι λίστες εμβασμάτων και η λίστα Λαγκάρντ για τις χρήσεις μέχρι και το 2011 (η χρήση του 2011 παραγράφεται στο τέλος του έτους), σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε η φορολογική διοίκηση στον ελεγκτικό μηχανισμό, στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων των φορολογουμένων στις ημεδαπές τράπεζες δεν αποτελούν νέο πληροφοριακό στοιχείο, με αποτέλεσμα και για αυτές τις υποθέσεις να ισχύει η 5ετής παραγραφή και όχι η 10ετής.

Οπως προκύπτει από τις οδηγίες του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ελληνικών τραπεζών αλλά και των αλλοδαπών, στις περιπτώσεις που τα ποσά έφυγαν από ελληνικές τράπεζες με κατεύθυνση το εξωτερικό.

Ακόμα όμως και αν τα ποσά ήρθαν με έμβασμα από το εξωτερικό σε ελληνική τράπεζα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από τη φορολογική διοίκηση. Και στις δύο περιπτώσεις τα κεφάλαια «πέρασαν» από τις ελληνικές τράπεζες στις οποίες ο ελεγκτικός μηχανισμός είχε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα οι χρήσεις μέχρι το 2011 να έχουν παραγραφεί.

Αντίθετα, ξεκαθαρίζεται ότι αποτελούν νέα στοιχεία αυτά που έχουν περιέλθει σε γνώση των ελεγκτικών αρχών από υπηρεσίες του εξωτερικού, όπως, για παράδειγμα, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λοιπές κινητές αξίες, διαφορές χαρτοφυλακίου, τραπεζικές κινήσεις, διαφορές υπολοίπων λογαριασμών, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η φορολογική διοίκηση αποδεδειγμένα δεν είχε και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να τα έχει υπόψη της κατά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής. Γίνεται αντιληπτό ότι οι λίστες των εμβασμάτων αλλά και τα 65 CD με το 1,3 εκατομμύριο ΑΦΜ δεν είναι συμπληρωματικά στοιχεία, κάτι που σημαίνει ότι οδηγούνται στο αρχείο, καθώς έχει παρέλθει το δικαίωμα του Δημοσίου για έλεγχο και, αυτό, καθώς πρόκειται για στοιχεία τα οποία υπήρχαν στις τράπεζες και τα οποία θα μπορούσαν να ελεγχθούν πριν από την παρέλευση της πενταετίας. Δηλαδή, οι Αρχές θα έπρεπε να έχουν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους εντός της πενταετίας.

Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο, δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο η πληροφορία από την αλλοδαπή, η οποία περιέρχεται σε γνώση της φορολογικής αρχής μέσω των ελληνικών τραπεζών ή από στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και αφορούν χρηματοοικονομικά προϊόντα κ.λπ. Τέτοια είναι η περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού αλλοδαπής που τροφοδοτήθηκε από λογαριασμούς της ημεδαπής (εξερχόμενο έμβασμα) ή τροφοδότησε λογαριασμούς της ημεδαπής (εισερχόμενο έμβασμα). Επί της ουσίας, όσες υποθέσεις εμβασμάτων ελέγχονται και αφορούν χρήσεις προ του 2011 (η χρήση αυτή παραγράφεται στο τέλος Δεκεμβρίου) πρέπει να μπουν στο αρχείο, εφόσον τα στοιχεία που έχουν έρθει από λογαριασμούς του εξωτερικού αφορούν εμβάσματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας, οι οποίοι κατά το ΣτΕ βρίσκονταν πάντα στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

Συνεπώς η φορολογική διοίκηση δεν έχει δικαίωμα να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου μετά την πενταετία από την τέλεση τους αδικήματος για αυτές τις υποθέσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ