Κατ’ εκτίμηση φόρος σε 20.000 υπόπτους φοροδιαφυγής για αδήλωτα εισοδήματα

Κατ’ εκτίμηση φόρος σε 20.000 υπόπτους φοροδιαφυγής για αδήλωτα εισοδήματα

Καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό για αδήλωτα εισοδήματα του παρελθόντος

2' 40" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Περισσότερα από 20.000 ειδοποιητήρια για «ξεχασμένα» εισοδήματα του παρελθόντος στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε φορολογουμένους που έχουν εντοπιστεί να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή ακόμη και να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις. Μάλιστα, ο φόρος θα υπολογιστεί «κατ’ εκτίμηση» με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η φορολογική αρχή.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, ο μακρύς κατάλογος της εφορίας περιλαμβάνει εργαζομένους αλλά και συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, ιδιοκτήτες με αδήλωτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων, και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές από το εξωτερικό και έχουν ξεχάσει να τις δηλώσουν.

Ειδικότερα, στο στόχαστρο των εφοριακών για ελέγχους και διασταυρώσεις είναι:

• Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

• Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

Ο φόρος υπολογίζεται «κατ’ εκτίμηση» με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ.

• H ηλεκτρονική βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ και τα οποία μπορεί να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και στοιχεία που ελήφθησαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

• Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους.

Ο υπολογισμός του φόρου

Η φορολογική αρχή για όσους ξέχασαν ή αμέλησαν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση θα εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση προκύπτει φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ.

Στην εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου αναφέρεται ότι η φορολογική διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογουμένου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της μέχρι την ως άνω ημερομηνία για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Τα στοιχεία αυτά δύνανται να αναφέρονται και σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πράξης του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Εν συνεχεία, το εκκαθαριστικό με τους καταλογισμούς των φόρων και των προστίμων θα κοινοποιείται στον φορολογούμενο, ο οποίος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στην ψηφιακή πύλη myAADE ειδοποίηση για την αποπληρωμή του φόρου. Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια εφορία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η φορολογική διοίκηση έχει λάβει τα στοιχεία από τις πλατφόρμες (Airbnb, Booking κ.λπ.) προκειμένου να προχωρήσει στις διασταυρώσεις με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση οι υπόχρεοι. Εφόσον παρουσιασθούν αποκλίσεις θα γίνει επανυπολογισμός του φόρου, ενώ θα καταλογισθούν και τα σχετικά πρόστιμα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT