ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 624 εκατ. το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ελλειμμα για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2017 παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο του 2017, αποτέλεσμα της αύξησης πρωτίστως του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως των ελλειμμάτων των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Μάλιστα, η αύξηση των παραπάνω ελλειμμάτων υπεραντιστάθμισε την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία προέκυψε από την ενίσχυση του τουρισμού. Σε επίπεδο δεκαμήνου, πάντως, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει πλεονασματικό, με κύριο «τροφοδότη» τον τουρισμό, με το πλεόνασμα πάντως να είναι σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση με αυτό σε επίπεδο εννεαμήνου, στα 712 εκατ. έναντι 1,3 δισ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, τον Οκτώβριο του 2017 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 624 εκατ., αυξημένο κατά 356 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016. Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών καυσίμων αλλά και λοιπών αγαθών, η οποία υπερκάλυψε την άνοδο των εξαγωγών. Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 9% σε τρέχουσες τιμές και κατά 3,6% σε σταθερές τιμές.

Από την άλλη, η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών (τουριστών από το εξωτερικό δηλαδή) και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,4% και 14,2% αντιστοίχως. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών παρουσίασε αύξηση αποκλειστικά λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 35%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 712 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 326 εκατ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Οπως και τον Οκτώβριο, έτσι και σε επίπεδο δεκαμήνου η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εισαγωγές καυσίμων. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 13,6% και 3,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές χωρίς καύσιμα ήταν 9,3% και 6,4%. Τέλος, την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10,1% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,6%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 18,1% σε τρέχουσες τιμές.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ