ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιδρύθηκαν 9.075 νέες επιχειρήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2018

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το ισοζύγιο των συστάσεων και των διαγραφών επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2018, ενισχύοντας ώς έναν βαθμό τη συνολικότερη αίσθηση περί ελαφράς ανάκαμψης της οικονομίας. Σημαντικό, ωστόσο, μέρος των εμφανιζόμενων συστάσεων νέων επιχειρήσεων εκτιμάται ότι στην ουσία αφορά μεταβολή νομικής μορφής των επιχειρήσεων, προκειμένου οι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες να περιορίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τα λειτουργικά τους έξοδα.

Πέραν του γνωστού φαινομένου που παρατηρήθηκε ήδη από πέρυσι, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου, της ίδρυσης, δηλαδή, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) από ελεύθερους επαγγελματίες, φέτος παρατηρείται εκτόξευση των συστάσεων ομόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε.), κατά 58,51% το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Οι φοροτεχνικοί δίνουν την ακόλουθη ερμηνεία: φυσικά πρόσωπα-ελεύθεροι επαγγελματίες που επιθυμούν να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να απολαύσουν τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σύνταξης, συνενώνονται και δημιουργούν ομόρρυθμες εταιρείες. Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του 2018 συστήθηκαν 1.154 Ο.Ε.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το α΄ τρίμηνο του 2018 (συγκεκριμένα στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 29 Μαρτίου 2018) ιδρύθηκαν 9.075 νέες επιχειρήσεις, κατά 5,35% περισσότερες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Την ίδια περίοδο οι διαγραφές επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ ανήλθαν σε 4.764, μειωμένες κατά 44,04% σε σύγκριση με το 2017.

Σχεδόν οι μισές από τις νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είναι ατομικές, ωστόσο είναι και αυτές που αποτελούν τον κύριο όγκο των διαγραφών, δηλαδή το 70%, ένδειξη του φαινομένου της λεγόμενης «επιχειρηματικότητας ανάγκης», της ανάπτυξης, δηλαδή, επιχειρηματικής δραστηριότητας ως βραχύβιας διεξόδου από την ανεργία. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι συστάσεις νέων ατομικών επιχειρήσεων κατέγραψαν μείωση κατά 4,84% το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Η δεύτερη συνηθέστερη μορφή επιχειρήσεων μετά τις ατομικές, με συνεχώς αυξανόμενη τάση, είναι οι ΙΚΕ. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 ιδρύθηκαν 2.512 ΙΚΕ, κατά 45,87% περισσότερες σε σύγκριση με πέρυσι, και διεγράφησαν μόλις 191.

Η πιο αισιόδοξη ένδειξη για την ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας προέρχεται από τα στοιχεία για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). Το πρώτο τρίμηνο του έτους ιδρύθηκαν 183 έναντι 160 πέρυσι, αύξηση δηλαδή κατά 14,37%. Ας σημειωθεί, πάντως, ότι διεγράφησαν και 160 Α.Ε. το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018.

Η πλέον αντιδημοφιλής νομική μορφή είναι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), καθώς πλέον επιλέγονται κυρίως οι ΙΚΕ και οι Ο.Ε. Πρόκειται για τη μοναδική, μεταξύ των βασικών, επιχειρηματική μορφή που εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο στο πρώτο τρίμηνο, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι έκλεισαν 104 περισσότερες ΕΠΕ από όσες άνοιξαν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ