ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση λειτουργικών κερδών 11% πέτυχε η Eurolife το 2017

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Κέρδη προ φόρων 81 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 64 εκατ. ευρώ προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες, σημείωσε για το 2017 η Eurolife ERB, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε κερδοφορία στον ασφαλιστικό κλάδο. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 25% σε σχέση με το 2016, σε αντίθεση με τη λειτουργική κερδοφορία που είναι αυξημένη κατά 11%, παρά το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 5,2 εκατ. ευρώ που υλοποιεί ο όμιλος της Eurolife, ο οποίος ανήκει μετοχικά στον καναδικό όμιλο της Fairfax.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Eurolife ERB Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου υπογράμμισε τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων στα 2 δισ. ευρώ το 2017 (αύξηση 103% σε σχέση με το 2016) που πραγματοποιεί ο όμιλος για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό του, επενδύοντας τόσο σε συστήματα όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό με 40 νέες προσλήψεις. Στην ισχυροποίηση του ομίλου περιλαμβάνεται και η σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων που αυξήθηκαν στα 651 εκατ. ευρώ το 2017 από 400 εκατ. ευρώ το 2016. Το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ και οι τοποθετήσεις σε ελληνικά ομόλογα ανήλθαν στα τέλη του 2017 στο 1 δισ. ευρώ. Υψηλές ήταν οι αποδόσεις για τους ασφαλισμένους που το 2017 διαμορφώθηκαν στο 3,6%.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου συνέδεσε την ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου με τη μεγέθυνση της οικονομίας και εκτίμησε ότι η ασφαλιστική αγορά θα αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς από την αύξηση του ΑΕΠ τα προσεχή χρόνια. «Οι πολίτες βιώνουν τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης, που μετά και την υιοθέτηση των νέων κανόνων φερεγγυότητας (Solvency II), έχει κερδίσει σε αξιοπιστία. Προϋπόθεση είναι και η πολιτεία να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα των μεικτών λύσεων για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πολιτών», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Eurolife ERB.

Οι εργασίες του ομίλου της Eurolife διαμορφώθηκαν στα τέλη του 2017 στα 483 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2016 και οι αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους διαμορφώθηκαν στα 252 εκατ. ευρώ. Ο κ. Σαρρηγεωργίου απέδωσε τη μικρή κάμψη των εργασιών στην ορθολογική τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία στον κλάδο του αυτοκινήτου, σημειώνοντας ότι η αυστηρή τήρηση ενός ικανοποιητικού τεχνικού επιπέδου είναι τελικά προς όφελος των ασφαλισμένων.

Το 2018 ο όμιλος της Eurolife διευρύνει τις προϊοντικές δυνατότητες που προσφέρει στους ασφαλισμένους, δίνοντας έμφαση στα προϊόντα αποταμίευσης και υγείας, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, εισάγοντας υπηρεσίες όπως η ασφάλιση των POS και η παροχή ομαδικών προγραμμάτων και για μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό από πέντε εργαζομένους και πάνω. Το πελατολόγιο της Eurolife ERB αριθμεί 425.000 ασφαλισμένους, από τους οποίους το 27% διαθέτει πρόγραμμα αποταμίευσης, το 9% πρόγραμμα υγείας, το 9% κάλυψη ζωής, το 32% ασφάλιση περιουσίας, το 21% κάλυψη αυτοκινήτου και το 3% επιχειρηματική κάλυψη.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ