ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιότυπες σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στα χέρια του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου βρίσκεται η προσφυγή καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου για την κάλυψη μιας νέας θέσης διδάσκοντος στο ίδρυμα. Η προσφυγή που παρουσιάζει η «Κ», φωτίζει μία υπόθεση, ενδεικτική των στρεβλών καταστάσεων στο ιστορικό ίδρυμα αλλά και τα άλλα ΑΕΙ: οικογενειοκρατία, σχέσεις εξουσίας, κομματοκρατία, αδιαφάνεια, συναλλαγή, αναξιοκρατία.

Ειδικότερα, καθηγητής του Παντείου προσέφυγε στον υπουργό Παιδείας ζητώντας την ακύρωση πρόσφατης πράξης της πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου Ισμήνης Κριάρη, που αφορά τον διορισμό νεοεκλεγέντος μέλους ΔΕΠ σε τμήμα του Παντείου. Ανάλογη προσφυγή έχει κατατεθεί και στην κ. Κριάρη. Ο πανεπιστημιακός στα πολυσέλιδα κείμενά του, αναφέρει τα εξής κρίσιμα στοιχεία για την εκλογή και τον διορισμό:

• Υπάρχει παρά τον νόμο συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Εγινε απλή αναφορά του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων, χωρίς πλήρως αιτιολογημένη απόφαση ως προς το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο των εκλεκτόρων και τη συνάφειά τους με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

• Η εισηγητική έκθεση που αποφασίζει τον υποψήφιο που θα πάρει τη θέση, θα έπρεπε να καταδεικνύει με σαφή, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία την απαιτούμενη συνάφεια της διδακτορικής διατριβής του με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κάτι που δεν συμβαίνει.

• Η εισηγητική έκθεση δεν περιέχει την προβλεπόμενη από τον νόμο συγκριτική και αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων, ούτε εξειδικεύονται οι τομείς στους οποίους πλεονεκτούν και υστερούν, όπως ευρεία αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, συγκρίσιμοι βιβλιογραφικοί δείκτες απήχησης και προβολής των δημοσιεύσεων όπως ορίζει ο νόμος 4405.

Ουσιαστικά, ο πανεπιστημιακός στην προσφυγή του αναφέρει ότι τα γνωστικά αντικείμενα ορισμένων εκλεκτόρων δεν έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης, ότι το διδακτορικό του επιλεχθέντος δεν έχει συνάφεια με τη θέση που θα καταλάβει, και ότι δεν παρουσιάστηκε η αξιολογική κατάσταση των υποψηφίων.

Το παρασκήνιο

Ο κ. Γαβρόγλου θα αξιολογήσει τα επιχειρήματα του πανεπιστημιακού και θα αποφασίσει. Ωστόσο, ιδιαίτερο είναι το παρασκήνιο της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» οι διδάσκοντες στο τμήμα του Παντείου έχουν «παράδοξες γέφυρες» με συναδέλφους τους σε άλλο τμήμα, συναφούς αντικειμένου, ΑΕΙ της Αθήνας. Ετσι, η θέση πανεπιστημιακού στο Πάντειο για την οποία ασκήθηκε η προσφυγή, φέρεται ότι αρχικά «προαλειφόταν» για διδάκτορα που είχε θέση βοηθητικού προσωπικού στο ΑΕΙ. Ωστόσο, κατόπιν δημιουργήθηκε θέση στο τμήμα του γειτονικού ΑΕΙ. Για να μη χαθεί η ευκαιρία, η θέση δόθηκε σε εκείνον που έως τότε ανήκε στο βοηθητικό προσωπικό του Παντείου. Τώρα, που δημιουργήθηκε η επίμαχη θέση στο Πάντειο, οι πανεπιστημιακοί του γειτονικού ΑΕΙ λέγεται ότι ζητούν «ανταπόδοση της χάρης» από τους συναδέλφους τους.

Ευρύτερα, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν ζευγάρια που το ένα μέλος διδάσκει στο ένα τμήμα και το έτερο στο άλλο. Επίσης, υπάρχουν καθηγητές που έχουν ισχυρό λόγο για τις νέες θέσεις διδασκόντων στα δύο τμήματα. Αλλωστε, είναι γνωστό πως οι πανεπιστημιακοί και μετά τη συνταξιοδότησή τους, όταν είναι δραστήριοι ακαδημαϊκά και κοινωνικά, διατηρούν την επιρροή τους.

Το κλίμα ακαδημαϊκής συνεργασίας και προσωπικής φιλίας καλύπτει αυτά τα φαινόμενα, οδηγώντας σε πλειοψηφικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων ή των εκλεκτορικών σωμάτων, τα οποία πάλι απαρτίζονται από τους ίδιους ανθρώπους. Δεν είναι επομένως περίεργο που η αξιοκρατία υποχωρεί στην παρασκηνιακή διαβούλευση, δηλαδή τη θέση δεν την παίρνει ο πιο ικανός αλλά ο πιο δικτυωμένος.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ