ΕΛΛΑΔΑ

Από τα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος στο Γεωπονικό

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Εκπαίδευση

Τα τελευταία... ιμάτια του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος προορίζονται για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ). Συγκεκριμένα, ύστερα από τα τμήματα της Χαλκίδας που προτείνεται από το υπουργείο Παιδείας να ενταχθούν στο Παν. Αθηνών και τα τμήματα της Λαμίας στο Παν. Θεσσαλίας, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα η πρόταση για την ένταξη του τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος και του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρώτο τμήμα έχει έδρα στο Καρπενήσι και το δεύτερο στη Θήβα, ενώ οι έδρες τους θα παραμείνουν ως έχουν.

Η πρόταση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ορίζει ότι τα προγράμματα των τμημάτων θα αξιολογηθούν και θα αναβαθμιστούν σε πενταετή, ενιαίου και αδιάσπαστου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην ειδικότητα του τμήματος.

Το μεν τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος θα μετονομαστεί σε τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και θα ενταχθεί προς το παρόν στη Σχολή Γεωργικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του ΓΠΑ. Το δε τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού θα μετονομαστεί σε τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού και θα ενταχθεί προς το παρόν στη Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ. Και τα δύο τμήματα θα δεχθούν εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ