ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 317 εκατ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΕΤΤ στο τέλος του 2017

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Σημαντικό μέρος των εσόδων της πλεονασματικής ΕΕΤΤ προέρχεται από τα πρόστιμα που επιβάλλει σε παρόχους. Από το 2000 και μετά, η εταιρεία έχει καταλογίσει πρόστιμα συνολικού ύψους 135 εκατ. ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

H πιο πλούσια ρυθμιστική αρχή στη χώρα έχει καταστεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Εμφανίζοντας στο τέλος του περασμένου έτους ταμειακά διαθέσιμα ύψους 317 εκατ. ευρώ και έχοντας αποδώσει από το 2000 μέχρι σήμερα στο ελληνικό Δημόσιο πάνω από 2,2 δισ. ευρώ, θεωρείται η «χρυσοφόρος» ρυθμιστική αρχή.

Τα έσοδα αυτά βεβαίως προέρχονται από τα διάφορα τέλη που επιβάλλονται στους παρόχους τηλεπικοινωνιών και κυρίως από τις εκχωρήσεις δικαιωμάτων αξιοποίησης συχνοτήτων στην κινητή τηλεφωνία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πεπραγμένα για το 2017, η ανεξάρτητη αρχή έχει αποδώσει στο ελληνικό Δημόσιο περίπου 583 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμά της, ενώ από τις διαθέσεις δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων έχει αποδώσει στο ελληνικό Δημόσιο ή/και στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) περισσότερο από 1,64 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα από αυτές τις καταβολές, σε ποσοστό άνω του 90%, έχουν πραγματοποιήσει από το 2000 και μετά οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Cosmote, Vodafone και Wind. Σημειώνεται ότι, εκτός του 1,64 δισ. ευρώ που είχε καταβληθεί, στο τέλος του 2017 εκκρεμούσε η καταβολή από τις ίδιες εταιρείες ποσού ύψους 72 εκατ. ευρώ, από την τελευταία δημοπρασία συχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz (DCS 1800).

Σημαντικό μέρος των εσόδων της πλεονασματικής ΕΕΤΤ προέρχεται από τα πρόστιμα που επιβάλλει σε παρόχους. Από το 2000 και μετά η εταιρεία έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 135 εκατ. ευρώ. Μόνον στο 2017 η εταιρεία αναφέρει εισπραχθέντα πρόστιμα ύψους 11,6 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ενδεικτικό των κεφαλαίων που εισπράχθηκαν και διαχειρίσθηκε η ΕΕΤΤ είναι ότι κατά την περίοδο 2006-2017 είχε έσοδα από τόκους καταθέσεων ύψους 84 εκατ. ευρώ. Επίσης, είχε παρουσιάσει έσοδα 4 εκατ. ευρώ από τόκους υπερημερίας. Επίσης, στο τέλος του 2017 η ρυθμιστική αρχή είχε ταμειακά διαθέσιμα άνω των 317 εκατ. ευρώ, έναντι 107 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2016. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην τελευταία διάθεση συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας (ζώνη 1800 MHz), από την οποία εισέπραξε 165 εκατ. ευρώ και δεν είχε αποδώσει μέχρι 31.12.2017 στο ελληνικό Δημόσιο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ