ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 18,2 εκατ. ευρώ είχε το 2017 το υπερταμείο

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και Ελληνικές Αλυκές μεταβιβάστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2018 στο υπερταμείο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εσοδα 57,9 εκατ. ευρώ και κέρδη 18,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε για τη χρήση του 2017 το υπερταμείο. Τα έσοδα προέρχονται από τα μισθώματα και τα μερίσματα της ΕΤΑΔ (47,6 εκατ. ευρώ) και από τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ από τις αποκρατικοποιήσεις (10,6 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), τα οικονομικά αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα του 2016, καθώς η εταιρεία τη συγκεκριμένη χρονιά ήταν ενεργή περίπου δύο μήνες. Παράλληλα, η ενοποίηση δεν περιλαμβάνει το σύνολο των θυγατρικών, δεδομένου ότι μια σειρά επιχειρήσεων (ΟΑΣΑ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, Ελληνικές Αλυκές κ.λπ.) μεταβιβάστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2018. Ετσι, το υπερταμείο απέφυγε την εγγραφή υπέρογκων ζημιών, δεδομένου ότι μόνον ο ΟΣΕ είχε εμφανίσει στην τελευταία χρήση ζημίες ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ. Ετσι, η ενοποίηση περιέλαβε μόνο τα αποτελέσματα των θυγατρικών ΕΤΑΔ, ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ.

Η ΕΤΑΔ συνέβαλε με 47,6 εκατ. ευρώ έσοδα, το ΤΑΙΠΕΔ με 10,6 εκατ. ευρώ, ενώ μηδενική ήταν η συμβολή του ΤΧΣ. Πάντως, με τα παραπάνω δεδομένα, το υπερταμείο εμφάνισε ενεργητικό ύψους 1,3 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 905 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 125 εκατ. ευρώ. Επίσης, εμφάνισε αποθεματικά ύψους 870 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 420 εκατ. ευρώ αφορούν τα ακίνητα της ΕΤΑΔ και τα 419 εκατ. τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στο υπερταμείο πέρυσι.

Η προαναφερόμενη εικόνα αυτή, φυσικά, θα αλλάξει όταν η ΕΕΣΥΠ παρουσιάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες θα συμπεριλάβει όλες τις θυγατρικές της. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία παρουσιάζει μόνον εταιρικές (τριμηνιαίες) καταστάσεις, στις οποίες δεν ενοποιούνται οι θυγατρικές του επιχειρήσεις. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το υπερταμείο αποτιμά στα βιβλία του όλες τις θυγατρικές της στο κόστος κτήσης. Ετσι, οι εταιρείες ΕΤΑΔ, ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ αποτιμώνται στα τρία ευρώ, ένα ευρώ εκάστη, όσα δηλαδή καταβλήθηκαν για την απόκτησή τους. Ακόμη, αποδίδει μηδενική αξία σε όλες τις λοιπές θυγατρικές (ΟΑΣΑ, ΟΣΕ κ.λπ.), δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος.

Το υπερταμείο ανακοίνωσε χθες και τα εταιρικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2018. Η εταιρεία παρουσίασε έσοδα 16,2 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικών εσόδων που είχε την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα έσοδα προέρχονται αποκλειστικά από τα μερίσματα που διένειμαν το περασμένο καλοκαίρι οι εισηγμένες εταιρείες ΟΤΕ, ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη 14,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ