ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 26 - 6 - 1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ: Δεν είναι για πρώτη φορά οι συζητήσεις για τα αριστουργήματα της πιο ωραίας ελληνικής εποχής [...] που στολίζουν τα μουσεία της Ευρώπης. [...] Τώρα που τ’ ανακτά κι έχει την πνοή και την ορμή της δημιουργίας του τρίτου ελληνικού πολιτισμού, δίκηο είναι, συμφέρον της Επιστήμης και της Τέχνης είναι ν’ ανακτήση, με τη συμβολή της παγκόσμιας διανοήσεως, τ’ αριστουργήματά της η Ελλάς.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ: Ο κ. Γκαίμπελς, υπουργός της Προπαγάνδας, έχει οργανώσει ειδικήν υπηρεσίαν κινητών εκθέσεων, αι οποίαι στεγαζόμεναι εις σιδηροδρομικά βαγόνια ή εις μεγάλα λεωφορεία αυτοκίνητα περιέρχονται την Γερμανίαν και έχουν ως αποστολήν των να επιδεικνύουν εις τας μάζας τα πλούτη της παλαιάς γερμανικής αποικιακής αυτοκρατορίας. [...] Ειδικοί υπάλληλοι [...] αναλαμβάνουν να εξηγούν εις το κοινόν τα εκθέματα και την σημασίαν των, οι ίδιοι δε διαμοιράζουν εις τους επισκέπτας θαυμασίας «καρτ-ποστάλ», αι οποίαι απεικονίζουν τμήματα των διεκδικουμένων αποικιών [...].

ΝΕΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: Κατά τηλεγραφήματα εκ Μόσχας, αι συνεχείς συλλήψεις αντισταλινικών [...] ήγαγον εις την ανάγκην ανεγέρσεως νέου τεραστίου κτιρίου φυλακών [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ