Γράμματα Aναγνωστών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Γραμματα Aναγνωστων

Περί διδασκαλίας ξένων γλωσσών

Κύριε διευθυντά
Τις τελευταίες μέρες έχει ενταθεί ο θόρυβος λόγω της αναμονής για την απόφαση εκδίκασης περί κατάργησης της «επάρκειας διδασκαλίας» ξένων γλωσσών. Πρόκειται για ένα θεσμό αθέμιτο, αναχρονιστικό, κατακριτέο, που χρήζει εξοβελισμού από τα μαθησιακά δρώμενα της χώρας μας. Θεσπίστηκε και ισχύει από το 1940 (Α.Ν. 2545), σύμφωνα με τον οποίο δινόταν τότε, λόγω εθνικών αναγκών, η δυνατότητα στον κάθε πιστοποιημένο γλωσσομαθή πολίτη της χώρας να προσφέρει τις γνώσεις του σε μία ξένη γλώσσα… καταλαμβάνοντας αντίστοιχη θέση εκπαιδευτικού, χωρίς αποπεράτωση βασικών πανεπιστημιακών, προπτυχιακών σπουδών! Ο θεσμός αυτός, όμως, διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα, ενώ περιορίστηκε στον ανεξέλεγκτο εκπαιδευτικά ιδιωτικό τομέα.

Συντετριμμένη η εκπαιδευτική κοινωνία πτυχιούχων καθηγητών ξένων γλωσσών γεύεται καθημερινά την ανεργία, την αναξιοκρατία και τις κοινωνικές αδικίες κατά παράβαση των καθιερωμένων ηθικών, κοινωνικών και νομικών αρχών. Eτσι, και σύμφωνα με το παραπάνω νομοσχέδιο, προκύπτουν άτομα αμόρφωτα ως προς το πεδίο επαγγελματικής τους απασχόλησης, ανεκπαίδευτα, ανειδίκευτα και ακατατόπιστα να υπάγουν τους εαυτούς τους στο αξίωμα του «καθηγητή ξένων γλωσσών». Ο παρασιτικός αυτός τρόπος απασχόλησης των «επαρκειούχων», που παρεκκλίνει εξαιρετικά ακόμα και από τις ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις πρόσληψης ενός εκπαιδευτικού ξένων γλωσσών στην επίσημη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, υπονομεύει την ποιότητα γλωσσομάθειας, ενώ τροφοδοτείται εδώ και δεκαετίες από αρκετούς «επαρκειούχους», λαοπλάνους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Οι συγκεκριμένοι βαφτίζουν τους εαυτούς τους «επιχειρηματίες» ή «εκπαιδευτικούς», παραπλανώντας αφελείς γονείς, οι οποίοι εγγράφουν τα παιδιά τους σε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών αμφίβολης αποτελεσματικότητας, «συμπαθητικού προσωπικού» και εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας φοίτησης. Μοναδικός μαθησιακός στόχος έχει καταντήσει η στείρα πιστοποίηση γλωσσομάθειας σύμφωνα με εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης από ιδιωτικούς φορείς, απομακρύνοντας με καταφρόνηση ακόμα και εξετάσεις όπως αυτές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που απαιτούν εξειδικευμένους, πτυχιούχους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα αδυνατούν να προσαρμοστούν στις επιταγές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών.

Καλούνται οι γονείς να είναι προσεκτικότεροι και να ζητούν αναλυτικό βιογραφικό των «εκπαιδευτικών», που αναλαμβάνουν τη γλωσσομάθεια των παιδιών τους.

Δαμιανος Νεραντζης - Καθηγητής ΠΕ 07

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κύριε διευθυντά
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι από τα βασικότερα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεση και καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες (άνδρες και γυναίκες) των κρατών - μελών της. Τόποι εργασίας του είναι οι Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητεί και εγκρίνει νόμους. Eνας ευρωπαϊκός νόμος για να ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, για να ισχύσει ένας κανονισμός ή μία οδηγία πρέπει να συναποφασίσουν το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών για το περιεχόμενό τους. Εξάλλου, το Ευρωκοινοβούλιο –μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών– μετέχει στην κατάρτιση του κοινοτικού προϋπολογισμού, εγκρίνει τον διορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σύνολό της, παρέχοντας ψήφο εμπιστοσύνης, ενώ συμμετέχει και στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Περαιτέρω, μεταξύ των άλλων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών και για την προσχώρηση νέων κρατών - μελών στην E.E.

Πέραν των άλλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτει και διατηρεί στενές σχέσεις με τα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών - μελών της Ε.Ε. και εργάζεται για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Διαδραματίζει, ακόμη, βασικό ρόλο στον καθορισμό της πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη, στα προγράμματα στηρίξεως της έρευνας, της εκπαιδεύσεως και του πολιτισμού, εποπτεύον και τη διαχείριση του ευρώ.  Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών, διευθύνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Σώματος και είναι ο εκπρόσωπος αυτού στο εξωτερικό και στις σχέσεις του με τα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Σημειωτέον ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δύνανται να υποβάλουν αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο για να καταγγείλουν κάθε παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου. Τέλος, η νέα Ευρωβουλή, που εξελέγη κατά τις πρόσφατες εκλογές, θα αποτελείται από 751 μέλη έναντι 766 μελών του 2009 και θα λειτουργεί πλέον πλήρως, βάσει της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Η Ελλάδα με 21 ευρωβουλευτές που θα διαθέτει, θα αντιπροσωπεύει το 2,8% του συνόλου των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κωνσταντινος Β. Χιωλος - Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος

Οι ίδιοι άνθρωποι

Κύριε διευθυντά
Διαβάζοντας το άρθρο του φίλου μου Παναγιώτη Σταμπουλίδη στην «Καθημερινή» της Κυριακής 18/5/14, είδα μία ακόμη σειρά από σωστά «πρέπει» που πρέπει να κάνει η χώρα για να βγει από τα χάλια που προκάλεσε ένας εσμός προσώπων που μας προέκυψε από τη λεγόμενη «αντιπολίτευση» και κυρίως από την «αλλαγή» του 1981 όπου –ως γνωστόν– τέθηκαν και οι βάσεις χρεοκοπίας της χώρας.
Είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που μας κυβερνούν ή ετοιμάζονται να συνεχίσουν να μας κυβερνούν μετακομίσαντες στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτό το προσωπικό θα γίνει αυτή η προσπάθεια;

Mιχαηλ Λιωσης

Μπαλτάκος υιός

Κύριε διευθυντά
Προ καιρού είχαμε διαβάσει ότι ο υπουργός Ναυτιλίας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο γιος του πρώην γραμματέως του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Μπαλτάκος, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, βρέθηκε στη Βουλή και διέπραξε εκεί όσα διέπραξε. Ποια είναι άραγε τα πορίσματα αυτής της εξέτασης; Θα μπορέσουμε να τα πληροφορηθούμε;

Γιαννης Βογιατζης – Π. Ψυχικό

Περί φωτός

Κύριε διευθυντά
Αγιον Φως. Ολυμπιακή Φλόγα. Φως ιλαρόν ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ιδόντες φως εσπερινόν. Απερχομένης της νυκτός επερχομένης της Ηούς, ώ θεία χάριτι Ηλίου φωτός, δημιουργός Ζωής. Πέτρα και φως εις τα ακρωτήρια των νήσων μας και της ηπειρωτικής Ελλάδος στέκουν ανά τους αιώνες οι πέτρινοι πύργοι που εις την κορυφήν των είναι τοποθετημένος ο μηχανισμός του φάρου, που περιστρέφεται και εκπέμπει  το φως κατά διαστήματα, όχι συνεχώς. Οι πύργοι από αρχαιοτάτων χρόνων χρησίμευαν την ημέρα ως φρυκτωρίες που βγάζουν καπνό και τη νύχτα με πυρσούς που βγάζουν φως και γίνονται οι συνεννοήσεις. Σήμερα χρησιμοποιείται το φως στο σύστημα MORSE οπτική συνεννόηση, με τον ALDI. Ποιος ξέρει πριν από πόσα χρόνια ο άνθρωπος που άρχισε να δραστηριοποιείται τη νύχτα βρήκε τρόπους να έχει φως, για να βλέπει με τα μάτια. Ηθελε όμως και φως της ψυχής, για να έχει την ψυχική αγαλλίαση, γι’ αυτό ό,τι βρήκαμε αν θέλουμε το ασπαζόμαστε, αν όχι, να μην τα πειράζουμε γιατί έρχονται και άλλες γενιές και τι θα βρουν;

Κ. Π. Σαραντιδης - Μηχανικός Α΄ Τάξεως Ε.Ν

Σημαίες ή κουρέλια;

Κύριε διευθυντά
Οδηγώντας στη λεωφόρο Μεσογείων, απέναντι από το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», είδα το δημοτικό πάρκο και ένα δημοτικό κατάστημα. Στην ταράτσα του κρέμονταν κάτι βρωμερά κουρέλια που με έκπληξη διαπίστωσα, όταν πλησίασα, ότι είναι η ελληνική σημαία και η σημαία του δήμου. Eλεος! Αναρωτιέμαι γιατί την αναρτούν εφόσον δεν νοιάζονται να την κρατούν καθαρή. Δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος να το φροντίσει;

Ευη Ναντσου

Απληστία εξουσίας

Κύριε διευθυντά
Ημεγαλύτερη απειλή της ελευθερίας μας είναι η δίψα για εξουσία. Ζυμωμένη με την περιπαικτική αναισθησία της κεντρίζει το διογκωμένο κυνικό πρόσωπο της αόρατης εξουσίας του κακού. O «αιχμάλωτος εξουσιαστής» της μεγαλώνει την ασπλαχνία της και ως αδύναμος «παίκτης» ο άνθρωπος τελειώνει τη ζωή του κακήν κακώς, βρίσκοντας το χρυσόδετο δαχτυλίδι της αντάξιας τύχης του. «Ο κυρίαρχος του παιχνιδιού», που ποτέ του δεν λυπήθηκε κανέναν, που πάντοτε πέθαινε με διαταγές άδικα τους «άλλους», σφραγίζει το τέλος του δίκαια, όπως του πρέπει.

Από την άλλη, όμως, οι φίλοι των ανθρώπων, οι «αγχίθεοι», με τα φτερωτά πηδάλιά τους διέτρεχαν τη θάλασσα της ζωής ειρηνικά: «Γιατί δεν έχουν τα γοργά καράβια των Φαιάκων / σαν τ’ άλλα τα πλεούμενα τιμόνια ή κυβερνήτες, / μόν’ βρίσκουν έτσι μόνα τους τη σκέψη των ανθρώπων / και ξέρουν όλων τα χωριά, τα καρπερά χωράφια, / και γοργοτάξιδα περνούν της θάλασσας τα πλάτια, / κρυμμένα μες στην καταχνιά και στην πυκνή θολούρα / κι ούτε φοβούνται να χαθούν, μήτε κακό να πάθουν.»

Ρανια Γατου

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ