Περί διδασκαλίας ξένων γλωσσών

Περί διδασκαλίας ξένων γλωσσών

Κύριε διευθυντά

Τις τελευταίες μέρες έχει ενταθεί ο θόρυβος λόγω της αναμονής για την απόφαση εκδίκασης περί κατάργησης της «επάρκειας διδασκαλίας» ξένων γλωσσών. Πρόκειται για ένα θεσμό αθέμιτο, αναχρονιστικό, κατακριτέο, που χρήζει εξοβελισμού από τα μαθησιακά δρώμενα της χώρας μας. Θεσπίστηκε και ισχύει από το 1940 (Α.Ν. 2545), σύμφωνα με τον οποίο δινόταν τότε, λόγω εθνικών αναγκών, η δυνατότητα στον κάθε πιστοποιημένο γλωσσομαθή πολίτη της χώρας να προσφέρει τις γνώσεις του σε μία ξένη γλώσσα… καταλαμβάνοντας αντίστοιχη θέση εκπαιδευτικού, χωρίς αποπεράτωση βασικών πανεπιστημιακών, προπτυχιακών σπουδών! Ο θεσμός αυτός, όμως, διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα, ενώ περιορίστηκε στον ανεξέλεγκτο εκπαιδευτικά ιδιωτικό τομέα.

Συντετριμμένη η εκπαιδευτική κοινωνία πτυχιούχων καθηγητών ξένων γλωσσών γεύεται καθημερινά την ανεργία, την αναξιοκρατία και τις κοινωνικές αδικίες κατά παράβαση των καθιερωμένων ηθικών, κοινωνικών και νομικών αρχών. Eτσι, και σύμφωνα με το παραπάνω νομοσχέδιο, προκύπτουν άτομα αμόρφωτα ως προς το πεδίο επαγγελματικής τους απασχόλησης, ανεκπαίδευτα, ανειδίκευτα και ακατατόπιστα να υπάγουν τους εαυτούς τους στο αξίωμα του «καθηγητή ξένων γλωσσών». Ο παρασιτικός αυτός τρόπος απασχόλησης των «επαρκειούχων», που παρεκκλίνει εξαιρετικά ακόμα και από τις ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις πρόσληψης ενός εκπαιδευτικού ξένων γλωσσών στην επίσημη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, υπονομεύει την ποιότητα γλωσσομάθειας, ενώ τροφοδοτείται εδώ και δεκαετίες από αρκετούς «επαρκειούχους», λαοπλάνους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Οι συγκεκριμένοι βαφτίζουν τους εαυτούς τους «επιχειρηματίες» ή «εκπαιδευτικούς», παραπλανώντας αφελείς γονείς, οι οποίοι εγγράφουν τα παιδιά τους σε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών αμφίβολης αποτελεσματικότητας, «συμπαθητικού προσωπικού» και εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας φοίτησης. Μοναδικός μαθησιακός στόχος έχει καταντήσει η στείρα πιστοποίηση γλωσσομάθειας σύμφωνα με εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης από ιδιωτικούς φορείς, απομακρύνοντας με καταφρόνηση ακόμα και εξετάσεις όπως αυτές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που απαιτούν εξειδικευμένους, πτυχιούχους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα αδυνατούν να προσαρμοστούν στις επιταγές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών.

Καλούνται οι γονείς να είναι προσεκτικότεροι και να ζητούν αναλυτικό βιογραφικό των «εκπαιδευτικών», που αναλαμβάνουν τη γλωσσομάθεια των παιδιών τους.

Δαμιανος Νεραντζης – Καθηγητής ΠΕ 07