ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισπράξεις 10 εκατ. ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία σε 10 ημέρες

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Δέκα εκατομμύρια ευρώ εισέπραξαν τα Ταμεία κατά τις 10 πρώτες ημέρες εφαρμογής της νέας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου κατατέθηκαν αιτήσεις και εκδόθηκαν 8.579 αποφάσεις υπαγωγής για οφειλές συνολικού ύψους 229,9 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό οφειλής, που έχει υπαχθεί στις προηγούμενες ρυθμίσεις, μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2014, αντιστοιχεί σε 860,7 εκατ. ευρώ και αφορά 23.463 αποφάσεις. Το σύνολο των εισπράξεων του ΚΕΑΟ από την ίδρυσή του μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου ήταν 270,6 εκατ. ευρώ.

Μία από τις αλλαγές της νέας ρύθμισης, σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στα περιφερειακά ΚΕΑΟ και στις ταμειακές υπηρεσίες των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ και εκδίδεται άμεσα και αμελλητί η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Ταμείου. Αμέσως μετά, ενημερώνεται το Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ για να προβεί σε έλεγχο. Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Μέχρι τέλους του προηγούμενου μήνα, είχαν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 10,6 δισ. ευρώ από συνολικά 223.016 οφειλέτες, ενώ το τρέχον υπόλοιπο για την αντίστοιχη περίοδο είναι ύψους 11,4 εκατ. ευρώ και αφορά 220.615 οφειλέτες. Από το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών, το 19% δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και μετά, ενώ το 81% δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και παλαιότερα.

Το υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα και τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, στην οποία, όπως έχει αποκαλύψει η «Κ», γίνεται πλήρης χαρτογράφηση του χαρτοφυλακίου του Κέντρου ανά κλάδο δραστηριότητας, ενώ διαχωρίζονται οι ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές και προωθούνται ταχύτερα οι άμεσα εισπράξιμες οφειλές.

Αναλυτικά, στην έκθεση φαίνεται πως έως 15.000 ευρώ χρωστάει προς τα ασφαλιστικά ταμεία το 57% των οφειλετών, με τις οφειλές τους να αντιστοιχούν, βέβαια, στο 10% των συνολικών χρεών.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί περίπου 40 επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποστούν άμεσα το μέτρο της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ γιατί εμφανίζουν υψηλό δείκτη αφερεγγυότητας, ενώ χαρτογραφήθηκαν περίπου 10.000 οφειλέτες, με χρέη 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία χαρακτηρίζονται μη άμεσα εισπράξιμα.

Tα υψηλότερα χρέη παρουσιάζουν ο κλάδος των ξενοδοχείων, με 19.723 επιχειρήσεις να χρωστούν 1,4 δισ. ευρώ, ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου με 9.412 επιχειρήσεις να οφείλουν 801,7 εκατ. ευρώ και αυτός του λιανεμπορίου με 10.105 επιχειρήσεις και συνολική οφειλή 694,1 εκατ. ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ