ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 15-11-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΚΑΪΖΕΡ:  [...] Ενας αρκετά πλατύς δρόμος οδηγεί, διά μέσου του μεγάλου πάρκου, εις την έπαυλιν [Φ.: στο Ντόορν της Ολλανδίας, όπου ζει εξόριστος ο τέως Γερμανός Κάιζερ Γουλιέλμος ΙΙ]. Το κτίριον, ολλανδικού ρυθμού, είναι διώροφον. [...] [Ο Κάιζερ] έφερε ένα βαθύχρωμο κοστούμι, λευκό γιλέκο και λευκές γκέτες. Δεν φορεί πλέον πολλά δακτυλίδια [...] Αποφεύγει επιμελώς να ομιλήση διά τα γεγονότα που συνέβησαν μετά τον Νοέμβριον του 1918.

ΕΛΛΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑ: Τα τηλεγραφήματα τα οποία αντηλλάγησαν χθες μεταξύ του Ελληνος Πρωθυπουργού και του νέου Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Ισμέτ Ινονού [φωτ.], εμφανίζουν την ελληνοτουρκικήν φιλίαν ζώσαν με ζωήν είπερ ποτέ και άλλοτε ακμαίαν και την σταθεράν απόφασιν των δύο λαών να βαδίσουν την χαραχθείσαν οδόν της ειρηνικής των συνεργασίας με συγκινητικήν και αδιάσπαστον αλληλεγγύην.

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ: Το προσωπικόν όργανον του στρατάρχου Γκαίριγκ ζητεί όπως καθιερωθή το μεσαιωνικόν σύστημα του «γκέττο», όπως απομονωθούν οι Ιουδαίοι. Εν τω μεταξύ, οι συλληφθέντες εν Γερμανία και Αυστρία Εβραίοι ανερχόμενοι εις πολλάς χιλιάδας, μεταφέρονται εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ