ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 6-12-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ: Την 11ην πρωινήν της αύριον αναμένεται να φθάση ενταύθα ο υπουργός των Εξωτερικών του Ράιχ κ. Ρίμπεντροπ [...]. Η υπογραφή της γαλλογερμανικής δηλώσεως θα γίνη υπό των δύο υπουργών των Εξωτερικών την 15.15 ώραν εις το υπουργείον των Εξωτερικών παρουσία και των πρεσβευτών της Γαλλίας εν Βερολίνω κ. Κουλόντρ [...] και της Γερμανίας εν Παρισίοις φον Βέλτσεκ [φωτ. Ο φον Ρίμπεντροπ –κέντρο– μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο της Δημοκρατίας].

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ: Η ραγδαία και συνεχής βροχή της 2ας τρέχοντος επέφερε ζημίας εις την Διώρυγα και πτώσεις σποραδικώς κατά μήκος της και κατ’ αραιά χρονικά διαστήματα μικρών όγκων κατά την διάρκειαν της νυκτός. Διά την ασφάλειαν των πλοίων, απηγορεύθη η διέλευσις τούτων [...].

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:  [...] Ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας του Ράιχ εξέδωκε διάταγμα «περί επενδύσεως εβραϊκών κεφαλαίων». Διά του διατάγματος παρέχεται εις τας αρχάς το δικαίωμα να πραγματοποιούν τον νόμιμον αποκλεισμόν των τοιούτων κεφαλαίων οσάκις το τοιούτο θεωρείται αναγκαίον προς το συμφέρον της γερμανικής εθνικής οικονομίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ