ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εδειξε υποβιβασμό η ΕΕΑ

Εδειξε υποβιβασμό η ΕΕΑ

Σε κατά πλειοψηφία απόφαση ανάκλησης των πιστοποιητικών συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Ξάνθης και του ΠΑΟΚ προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάνοντας δεκτή την καταγγελία του Ολυμπιακού.

Οι εισηγήσεις της αφορούν την περίπτωση της Ξάνθης λόγω πολυϊδιοκτησίας και μετοχολογίου και όσον αφορά τον ΠΑΟΚ λόγω πολυϊδιοκτησίας. Και στις δύο περιπτώσεις οι παραβάσεις χαρακτηρίζονται «Βαρείες» και η ποινή που προβλέπεται γι’ αυτές στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ είναι «αποκλεισμός από το πρωτάθλημα».

Πέραν της ανάκλησης πιστοποιητικού, στην Ξάνθη επιβάλλεται πρόστιμο συνολικά 400.000 ευρώ (100.000 για το μετοχολόγιο και 300.000 για την πολυϊδιοκτησία) και στο ΠΑΟΚ πρόστιμο 300.000 ευρώ για την πολυϊδιοκτησία. Επίσης, τα πορίσματα με τις παραβάσεις θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων. Οσον αφορά την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της Ξάνθης, γίνεται «από την αρχή του πρωταθλήματος», επειδή από τότε χρονολογείται η παράβαση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι της προσκομίστηκαν ψευδή στοιχεία όσον αφορά τη μετοχική της σύνθεση.

Η συνέχεια της υπόθεσης θα παιχτεί στο μονομελές πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λιγκ 1, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει, αφού διαβιβαστεί το πόρισμα από την ΕΕΑ στην ΕΠΟ και μετά στη Σούπερ Λιγκ 1 Επικρατείας.

H ανακοίνωση της ΕΕΑ αναφέρει τα εξής: 1) Η Επιτροπή δέχεται:

– Κατά πλειοψηφία (4/1), ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τέλεσε τις παραβάσεις του άρθρου 69 παρ. 3, 12 του ν. 2725/1999.

– Ομόφωνα, ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τέλεσε τις παραβάσεις του άρθρου 77Α παρ 3, 5, 6 του ν. 2725/1999.

(2) Οι παραβάσεις χαρακτηρίζονται, κατά πλειοψηφία (3/2), «Βαρείες».

Η Επιτροπή: (3) Ανακαλεί, κατά πλειοψηφία (3/2), το χορηγηθέν πιστοποιητικό συμμετοχής, θεωρουμένου μηδέποτε εκδοθέντος και συνεπώς η ανάκληση αναφέρεται στον χρόνο έκδοσής του, δεδομένου ότι η παραβατική συμπεριφορά της ΠΑΕ υπήρχε κατά τον χρόνο έκδοσης, χωρίς να είναι γνωστή στην ΕΕΑ.

(4) Διαβιβάζει την απόφαση ως «Εκθεση» και ως «Πόρισμα» στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.

(5) Επιβάλλει, ομόφωνα, πρόστιμο ποσού 100.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ. 6 του ν.2725/1999.

(6) Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 69 παρ. 13 του ν.2725/1999, καθώς και για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

β) Η Επιτροπή: (1) Δέχεται, κατά πλειοψηφία (4/1), ότι οι ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ τέλεσαν τις παραβάσεις του άρθρου 69 παρ. 9, 12 του ν. 2725/1999, οι οποίες, κατά πλειοψηφία (4/1), χαρακτηρίζονται «Βαρείες».

(2) Διαβιβάζει την απόφαση ως «Εκθεση» στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή της προβλεπόμενης ποινής.

(3) Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 13 του ν. 2725/1999.

(4) Επιβάλλει, ομόφωνα, πρόστιμο ποσού 300.000 ευρώ σε εκάστη ΠΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ. 6 του ν.2725/1999.

Μετά την έκδοση της απόφαση ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την κρίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται η πλέον επαχθής ποινή του υποβιβασμού σε ιστορικές ομάδες χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση».