ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Παραμένει η Μαδρίτη στην «κούρσα» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020

Η Μαδρίτη, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, παραμένει στη
διεκδίκηση του ολυμπιακής «φλόγας», καθώς οι κυβερνώντες θεωρούν
ότι η διόργάνωσή τους θα συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της
Ισπανίας. Σύμφωνα με το γε νικό γραμματέα αθλητισμού, Μιγκέλ
Καρντενάλ, «η ανάληψη των Αγώνων του 2020 θα βοηθήσει σημαντικά
στην οικονομική ανάκαμψη. Μπορεί να βρισκόμαστε σε μία εποχή
επιβολής μέτρων λιτότητας, εντούτοις πρέπει να συνεχίσουμε την
προσπάθειά μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες». Όπως ανέφερε ο κ.
Καρντενάλ, οι περισσότερες υποδομές υπάρχουν και θα πρέπει να
υπάρξει μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν
τα δημόσια κονδύλια.

Τη Μαδρίτη συναγωνίζονται για τους Αγώνες του 2020 η
Κωνσταντινούπολη και το Τόκιο. Η ανακοίνωση της πόλης που θα έχει
την ευθύνη της διοργάνωσης θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2013.