ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίος και έργο

Από αυτοβιογραφικό σημείωμα του Τσιτσέλη: «Εγεννήθην εν Ληξουρίω (εις την εν Πλατεί πόρω έπαυλιν ημών, ένθα κατέφυγεν όλη η οικογένεια και τινες φίλοι, όπως προφυλαχθώσιν από της χολέρας) τη 1η Σεπτεμβρίου 1850. Τας γυμνασιακάς σπουδάς εποιησάμην εν Αθήναις, εν Αργοστολίω και εν Ληξουρίω. Υπήρξα μαθητής εν τη Πετριτσείω Σχολή Ληξουρίου, υπό τον αείμνηστον σοφόν Θ. Καρούσον και εν τω γυμνασίω Αργοστολίου υπό τον φιλόσοφον Ιωάννην Μενάγιαν και τον φιλόλογον N. Πετρήν. Εσχον ιδία διδάσκαλον τον Καρούσον και τον πεπαιδευμένον Ιησουΐτην DoGiovanni Scoti εις τα λατινικά, ιταλικά και ελληνικά. Εφοίτησα εις το πανεπιστήμιον το 1871, ως φοιτητής της Φιλολογίας, είτα μετεγράφην εις την Νομικήν. […]» Από προδρομική παρουσίαση της ύλης του Γ΄ τόμου την οποία έκαμε ο καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ:

«Ο Ηλίας A. Τσιτσέλης (1850-1927) υπήρξε ο ακούραστος ιστοριοδίφης της Κεφαλονιάς. Απαλλαγμένος εντελώς από βιοτικές μέριμνες και περισπάσεις, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του σε μακροχρόνιες έρευνες, για να μελετήσει τα καθέκαστα της ιστορίας του Νησιού από τον καιρό της Βενετοκρατίας έως την εποχή του. Με επιμέλεια και υπομονή αναδίφησε βιβλιοθήκες και αρχεία, εμελέτησε κώδικες εκκλησιών και μοναστηριών, εσυμβουλεύθηκε δημόσια έγγραφα και ανέκδοτα κείμενα λογίων, εζήτησε πληροφορίες από τους ανθρώπους της εποχής του, και έγραψε το γνωστό ογκώδες έργο του για την Κεφαλονιά, τα περίφημα Κεφαλληνικά Σύμμικτα, μνημείο πολύτιμο για τον τόπο και για τους ανθρώπους του […].»