ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νεες Εκδοσεις

Βιογραφίες – Μαρτυρίες

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ XP. ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ: O Σολωμός δέσμιος του νομικού καθεστώτος της εποχής του. H πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία του ποιητή. (Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, 2005. 197 σ. Εικ. Βιβλ.).

ΓΚΟΛΟ MAN: Αναμνήσεις από τον πατέρα μου Τόμας Μαν. (Γαβριηλίδης, 2005. 107 σ.).

Δοκίμια – Μελέτες – Ερευνες

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓ. ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ: Δικηγόρος και δεοντολογία. Πρόλογος Φώτη Κουβέλη. (Σάκκουλας, 2005. 142 σ. Βιβλ.).

ΠΟΠΗ ΜΠΑΚΑ. Παράνομη διακίνηση κατοικίδιων ζώων. Αμερική, Ευρώπη, Ελλάδα. (Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, 2005. 188 σ. Εικ. Βιβλ.).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ: Ζητήματα Κανονικού Δικαίου στον Παχώμιο Ρουσάνο. (I.M. Ζακύνθου και Στροφάδων, 2005. Ανάτυπο: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου «Παχώμιος Ρουσάνος, 450 χρόνια από την κοίμησή του (+1553).

NTAN ΜΠΕΡΣΤΑΪΝ, APNI NTE ΚΕΪΖΕΡ: Τα απόκρυφα των Illuminati. O μόνος πλήρης και τεκμηριωμένος οδηγός των μυστηρίων και των συμβόλων του μπεστ σέλερ «Οι πεφωτισμένοι». Μετ. Ερρίκος Μπαρτζινόπουλος, Ελένη Αστεριου (Καστανιώτης, 2005. 540 σ.).

JΑCQUΕLΙΝΕ RUSS: H περιπέτεια της ευρωπαϊκής σκέψης. Μια ιστορία των ιδεών της Δύσης. Μετ. Κυριάκος Κατσιμάνης. (Παραφερνάλια – Τυπωθήτω, 2005. 500 σ.).

Εκπαίδευση – παιδαγωγικά

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ: Αρχαιοελληνική γραμματική. Με διαγράμματα, πίνακες, βασικές επισημάνσεις και 300 ασκήσεις «σύμφωνα με το σύστημα των ζωντανών γλωσσών». (GUTENBERG, 2005. 383 σ. Βιβλ.)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ A. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΚΩΝ. A. ΣΔΡΟΛΙΑΣ: Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, 2005. 282 σ. Βιβλ.)

WΥΝΝΕ HARLEN, JOS ELSTGEEST. UNESCO: Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια συνεργατική – βιωματική προσέγγιση στην εκπαίδευση των δασκάλων. Επιμ. και εισ. σημείωμα Παναγιώτης B. Κόκκοτας. Μετ. Ιωάννα Φεργαδιώτου. (Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, 2005. 413 σ. Εικ.)

Ιατρική

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, κ.ά.: Τα λουτρά της Ελλάδας. Περιηγητικός οδηγός. 2η έκδ. (Καστανιώτης, 2005. 255 σ. Εικ.)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΠΑΓΩΜΕΝΟΥ: Σύνταγμα περί ποδάγρας. Εισ., νεοελληνική απόδοση, σχόλια Γεράσιμος A. Ρηγάτος. (Διαχρονικές Εκδόσεις, 2005. 115 σ.). (Με πιστή αναπαραγωγή της έκδοσης Bonk. 1743)