ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η πορεία ενός καρνάγιου»

«Η πορεία ενός καρνάγιου / Relocation of a Boatyard» είναι ο τίτλος της έκθεσης-εγκατάστασης του Αντώνη Καστρινάκη, με θέμα τη μεταφορά τού εργαστηρίου του σε ένα καινούργιο κέλυφος που παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Καστέλλας. Με αφορμή τη μεταφορά του Αντώνη Καστρινάκη σε ένα καινούργιο εργαστήριο, το παλαιό του καλλιτέχνη μεταφέρεται «αυτούσιο». Εντός του νέου αυτού περιβάλλοντος παρουσιάζονται έργα του καλλιτέχνη, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτική, τρισδιάστατες κατασκευές κ.ά.

Οι αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες του Κέντρου Τέχνης Καστέλλας, λειτούργησαν κατά τον σχεδιασμό της έκθεσης ως ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, προκειμένου κάθε επιμέρους χώρος-δωμάτιο, να φιλοξενήσει μια από τις διαφορετικές ενότητες που παρουσιάζονται στην έκθεση. Διάρκεια ώς τις 30 Ιουνίου.