ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ξαναζωντάνεμα» βιβλίων 150 ετών

Στην τυπογραφία του 19ου αιώνα μάς γυρίζουν τέσσερα διαφορετικά βιβλία που μόλις κυκλοφόρησαν από τις «Εκδόσεις του Φοίνικα». Τυπώθηκαν όλες φωτοαναστατικά και πρόκειται για τα εξής βιβλία:

– «Αισώπου μύθοι ηθικώτατοι», έκδοση που τυπώθηκε στη Βενετία το 1877 και διατηρεί την τυπογραφική μορφή της βενετσιάνικης έκδοσης «εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου ο Φοίνιξ».

– Τα «Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων», τυπωμένο στη Βενετία το 1850 και δημοφιλές στον ελληνικό κόσμο, είχε επανεκδοθεί στη Λειψία και τη Βενετία. Είχαν μεταφραστεί από τον λόγιο Ιωάννη Αβράμιο και αποτελεί συμπίλημα σοφίας «προς διακόσμησιν ηθών και ενάρετον πολιτείαν» και αφορά προσωπικές προτροπές για τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο.

– «Τα τεράστια συμβάντα του Ροβινσώνος Κρούσου», που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1840 σε δύο τομίδια. Η απόδοση «εκ του αγγλικού» στην καθαρεύουσα της εποχής έγινε από τον Περικλή Ραυτόπουλο και διασώζει τη λόγια γλώσσα της εποχής.

– Η «Διαιτητική», ένα από τα πρώτα βιβλία εκλαϊκευμένης ιατρικής στη γλώσσα της εποχής. Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης την πρώτη ιστορία της ιατρικής στην ελληνική γλώσσα. Είναι γραμμένη από τον Καστοριανό ιατροφιλόσοφο Κωνσταντίνο Μιχαήλ, που έζησε στη Βιέννη και αφιερώνει το βιβλίο του στον ιατρό βαρώνο του Storck, αρχίατρο και σύμβουλο του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Α΄.

Εκδόσεις διαφορετικές από τις σημερινές, που ξαναζωντανεύουν την πορεία της τυπογραφίας, της μετάφρασης και των γραμμάτων.