ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ενας ιστορικός εκδοτικός οίκος χαράζει νέα, φιλόδοξη πορεία

Ενας εκδοτικός οίκος με μεγάλη ιστορία ξεκινάει τώρα μια νέα πορεία. Τα «Ελληνικά Γράμματα» με νέο επιτελείο παρουσίασαν χθες το μεσημέρι το σκεπτικό τους για τους σύγχρονους εκδοτικούς οίκους. «Ποιοτική βελτίωση και ποσοτικός έλεγχος» είναι το δίπτυχο που ανέπτυξε ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδοτικού οίκου, Ιωάννης Μάνος.

Καινούργια πολιτική με τα βιβλιοπωλεία, νέο λογότυπο, νέα τυποτεχνική εμφάνιση, είναι στα προσεχή, άμεσα σχέδια των νέων υπευθύνων στα «Ελληνικά Γράμματα». Και φυσικά η εκδοτική πολιτική και το βάρος που θα δοθεί σε διάφορους τομείς.

«Το πανεπιστημιακό και το παιδικό είναι οι δυνατοί τομείς», είπε ο κ. Μάνος. «Θα είμαστε επιλεκτικοί στη λογοτεχνία, θα δώσουμε εμβάθυνση στο παιδικό και θα διευρύνουμε το πανεπιστημιακό βιβλίο». Σχεδιάζεται επίσης μια νέα σειρά, με κυρίαρχο το πολιτικό βιβλίο και τις βιογραφίες.

Το εκδοτικό πρόγραμμα των «Ελληνικών Γραμμάτων» μέχρι το τέλος του χρόνου, ήταν αυτό που είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη διοίκηση των εκδόσεων. Στο τέλος το χρόνου θα ανακοινωθεί το εκδοτικό πρόγραμμα του 2008 και τότε θα δοθεί το στίγμα και η φυσιογνωμία των νέων επικεφαλής.

Στα άμεσα σχέδια του κ. Μάνου και των συνεργατών του είναι να συνδεθεί το βιβλίο και οι νέες εκδόσεις με εκδηλώσεις που να περιέχουν και να αναδεικνύουν τις νέες ιδέες και τους σύγχρονους προβληματισμούς.

Φιλόδοξα σχέδια και μια διαφορετική αντίληψη για το ρόλο των εκδοτικών οίκων. Μένει να δούμε την πορεία. Κρατάμε πάντως το δηλωμένο στοίχημα: «Ενας μη προσωποπαγής εκδοτικός οίκος»!