ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Στοχασμοί»

Σειρά: «Στοχασμοί»

Εκδόσεις Στιγμή

Υπεύθυνος σειράς: Ν. Μ. Σκουτερόπουλος

Να εξάρω τη σειρά «Στοχασμοί» των εκδόσεων Στιγμή. Από τα χρόνια της αναγνωστικής μου κιόλας εφηβείας μού επιβλήθηκε, αφενός, λόγω της άρτιας τυπογραφικής εικόνας που της χάρισε ο Αιμίλιος Καλιακάτσος, αφετέρου, διότι την επιμελείτο ένας σπάνιος διάκονος των γραμμάτων μας, ο Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, του οποίου την εμβρίθεια και την ακάματη πνευματική συνέπεια οφείλουμε, ειδικά σήμερα, διαρκώς να υπογραμμίζουμε. Φιλοξενώντας επιλογές από στοχασμούς ή αφορισμούς διαπρεπών στοχαστών, συχνά μεταφρασμένες από τον ίδιο τον Ν. Μ. Σκουτερόπουλο αλλά και από τον αείμνηστο Παναγιώτη Κονδύλη, η σειρά ικανοποιεί την ανάγκη της σύνοψης τόσο μεμονωμένα, ανά στοχαστή, όσο και ευρύτερα· ένας πνευματικός αστρολάβος. Αλλωστε, «κάθε αφορισμός είναι το αμήν μιας εμπειρίας (Χανς Κούντσους, τόμος 23)».